FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/11/2015

Avtal med äganderättsförbehåll

Hej,

Jag har ett litet AB som nu skall sälja av en vara. Jag har kommit överens med köparen om att denne skall betala hälften omgående och resterande hälft om ett år. Vad jag kan förstå så räcker det inte med att detta betalningsvillkor framgår av fakturan utan för att vara på den säkra sidan som säljare så bör jag upprätta ett köpeavtal med äganderättsförbehåll/återtagandeförbehåll. Hur ska ett sådant avtal se ut och vad måste stå med i text för att ett sådant avtal skall vara juridiskt korrekt? är det något mer rent juridiskt jag bör tänka på?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänta dig till Lawline med din fråga!
Jag skulle definitivt rekommendera att du upprättar ett avtal, om inte annat ur bevishänseende ifall han bestämmer sig för att inte betala slutsumman. Äganderättsförbehållet är även ett bra sätt att garantera dig separationsrätt ifall köparen skulle gå i konkurs.

När det kommer till äganderättsförbehåll talar man om hävningsrätt, vilket framkommer i 54§ 4st Köplag. Ett sådant äganderättsförbehåll måste uppfylla vissa krav.

Och det som behöver finnas med är:

- förbehållet ska ha blivit upprättad vid avtalets tillkomst
- det måste vara tydligt att det rör sig om ett äganderättsförbehåll
- Det måste även finnas förbud mot att varan konsumeras, sammanfogas, sammanblandas och säljs vidare.

För att äganderättsförbehållet sedan ska kunna aktualiseras krävs att din motpart begår ett väsentligt avtalsbrott, såsom att inte betala.

För närmare anvisning om hur du upprättar det specifika avtalet hänvisar jag dig till vår mycket enkla avtalstjänst, se http://lawline.se/vara_tjanster/avtal-foretag.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?