FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga30/06/2014

Underårigs möjlighet att själv ratihabera avtal

Hej jag är 18 år och jag skrev under ett kontrakt när jag var 17 år utan mina föräldrars tillåtelse nu har jag fyllt 18 så nu är jag myndig. Gäller detta kontrakt eller blir det ogiltigt eftersom jag skrev under det utan tillåtelse av förälder när jag var 17???

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt huvudregeln kan avtal inte ingås av personer under 18 år (se 9 kap. 1 § Föräldrabalken, FB). Vissa undantag finns, bl.a. om den underårige är över 16 år och avtalet avser pengar som han eller hon själv har förvärvat genom eget arbete (se 9 kap. 3 § FB) eller om den underårige mottagit egendom genom gåva, testamente m.m. med förordnande om att personen själv ska få råda över egendomen (se 9 kap. 4 § FB). 

Om avtal ingås av underårig har motparten rätt att frånträda avtalet enligt 9 kap. 6 § FB. Detta så länge avtalet inte blivit godkänt eller behörigen fullgjort. Ett avtal som ingåtts av underårig kan nämligen trots detta bli giltigt om förmyndaren (vanligen föräldrarna) godkänner (ratihaberar) avtalet i efterhand. Detta kan också ske av den underårige själv sedan han eller hon blivit myndig (se Adlercreutz, Avtalsrätt I, trettonde upplagan 2011, s. 247). Kontraktet kan i ditt fall således vara giltigt trots att du ingick det när du var 17 år, detta under förutsättning att motparten inte frånträtt avtalet innan du har hunnit godkänna det som myndig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo