FrågaAVTALSRÄTTAvtal13/01/2016

Avtal genom konkludent handlande

Vad heter den juridiska benämningen på det "avtal" man sluter då man åker in på en parkeringsplats

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det avtal man sluter när man pakerar sin bil på en avgiftsbelagd parkeringsplats brukar benämnas avtal genom konkludent handlande. Det som är utmärkande för ett sådant typ av avtal är att en avtalspart utför en rättshandling, i detta fall parkerar på parkeringsplatsen och betalar avgiften, utan att på något annat sätt uttrycka en vilja att ingå ett avtal med motparten. Handlingen att parkera och sedan betala för det får anses vara ett uttryck för viljan att ingå avtalet. Ett annat typiskt exempel på avtal genom konkludent handlande är att när man stiger på en spårvagn eller en buss.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning