Avtal för inneboende

2021-07-31 i Avtal
FRÅGA
Jag undrar om ett inneboende kontrakt är bindande för både parter?Kan man känna sig trygg med ett sånt kontrakt som inneboende/ hyresgäst alltså?Finns det nåt man behöver att tänka på eller vara noga med innan man tecknar ett sånt kontrakt?Var hittar man såna mallar?Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal är ett väldigt spännande ämne som kan vara lite invecklat att förstå sig på fullt ut och det är också svårt att ge dig ett exakt svar på de frågor du ställer då alla situationer kring vad som kan behövas avtalas om är väldigt individuella. Jag kommer ge dig lite riktlinjer kring vad som i regel är viktigt för dig som inneboende men jag rekommenderar även att du ser till din individuella situation och gör en bedömning utifrån det.

Först och främst är ett inneboende kontrakt bindande för båda parter av avtalet. Detta innebär är ni båda är bundna av de skyldigheter respektive rättigheter som står skrivna i kontraktet.

Så som jag tolkar din fråga är att ni planerar att stifta ett skriftligt avtal mellan er. Vidare tolkar jag det som att du är inneboende hos någon annan och inte som att du ska hyra hela bostaden hos denne och att den person som du hyr av inte gör det som en del av sin näringsverksamhet. Jag tolkar också detta som att du utger ersättning för detta.

Då detta gäller ett avtal där viss del av bostad upplåts till nyttjande mot ersättning gäller lag om uthyrning av egen bostad (UEB-lagen) samt 12 kap. Jordabalken. Som inneboende har du tyvärr inte samma rättigheter som första- eller andrahandshyresgäster. Därför är det extra viktigt att du som inneboende ser till att få till ett bra avtal.

Föst och främst är det viktigt för dig som inneboende att kontrollera när hyrestiden gäller. Om detta inte framgår i avtalet gäller hyresavtalet på obestämd tid och måste sägas upp för att det ska sluta gälla. Om avtalet har en bestämd hyresperiod löper avtalet ut vid hyrestidens slut men det kan sägas upp innan hyrestiden löpt ut. (3 § första stycket UEB )
Som inneboende har du rätt att säga upp avtalet och då gäller kontraktet i minst en månad till. Det upphör alltid vid ett månadsskifte. Detta innebär att om du säger upp kontraktet den 12 juni kommer kontraktet gälla till den 31 juli samma år. Om det i stället är hyresvärden som säger upp avtalet har du rätt att kvarstanna i bostaden i tre månader från uppsägningen. Samma sak som ovan gäller. Om kontraktet sägs upp den 12 juni har du rätt att kvarstanna till tidigast den sista september (3 § andra stycket EUB). Dessa regleringar kan aldrig i ett avtal ändras till nackdel för dig som inneboende. Vilket innebär att en hyresvärd aldrig kan avtala om att hen kan säga upp dig med omedelbar verkan. (2 § EUB)

Om du har ett avtal som slutar löpa vid ett bestämt datum har du inte rätt till förlängning om ni inte avtalar om annat (3 § tredje stycket EUB). I juridiska termer innebär det att du som inneboende inte har något besittningsskydd. För dig innebär det att om det står ett visst slutdatum för hyresavtalet kan ni också avtala om att om inget annat sägs kommer avtalet att förnyas med en viss tid. Till exempel med ett år. Om ingen sådan klausul om förnyelse finns med i avtalet är du skyldig att vid avtalets utgång flytta ut.

Det kan också vara bra att anteckna de skador som bostaden har för att säkerställa att du sedan inte kan hamna i en dispyt kring om dessa uppkommit under perioden du bott där. Detta gäller framför allt i det utrymme du kommer ha som ditt eget.
Om ditt individuella utrymme hyrs ut möblerat är det också viktigt att du gör dig extra säker på att det finns antecknat vilka möbler och övriga objekt i rummet som ingår. Om det inte ingår möbler ska det stå med att rummet uthyrs omöblerat.

Något som också är bra att få med i kontraktet eller hänvisad bilaga till kontraktet är vilka ordningsregler du har att rätta dig efter samt vad som ingår i hyran.

Det går att hitta många bra avtal på google. Jag rekommenderar https://bostad.karservice.se/pages/visit/100094 för en gratis mall. Kom dock ihåg att mallarna är väldigt enkla och kanske inte fullt passar erat behov.

Sammanfattning

Ett kontrakt är bindande mellan både den inneboende och den som är uthyrare. Det är också fördelaktigt att ha ett skriftligt kontrakt då det inte finns något omfattande skydd för en inneboende jämfört med någon som hyr i första- respektive andrahand.

Som inneboende bör du främst tänka på vilka behov du har och hur er situation ser ut. Något som kan vara bra är dock att ha tydliga anteckningar kring vad som ingår i hyran, Skador på de gemensamma ytorna samt ditt individuella utrymme. Vilka (om några) möbler som ingår i ditt egna utrymme.

Det är också bra att bifoga ordningsregler som du har att rätta dig efter så att du alltid har något att hänvisa till.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1536)
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt

Alla besvarade frågor (95801)