Avtal för att sambo inte ska ha rätt till halva huset vid bodelning

FRÅGA
Jag har/håller på att köpa ett hus. Min sambo vill inte vara med på köpet men vill flytta med mot en hyra. Finns det något sätt jag kan skriva något avtal eller liknande för att få huset att bli mitt eget och inte behöva dela vid en eventuell bodelning?
SVAR

Hej, och tack för din fråga.

Huvudregeln enligt sambolagen är att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom om den har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Som jag förstår det av din fråga så köper du huset för att du och din sambo ska bo där tillsammans. Ett hus är samboegendom även om det enbart är den ena av samborna som äger det, om det används som gemensamt hem (5 § 1 punkten sambolagen).

I ett samboavtal kan ni avtala om att bodelning inte ska ske eller att huset inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen). Avtalet måste vara skriftligt och undertecknat av båda samborna.

Om huset är en bostadsrätt har din sambo rätt att ta över bostaden om samboförhållandet skulle upphöra och din sambo är den som behöver bostaden bäst (22 § sambolagen). Det krävs även att ett sådant övertagande skulle vara skäligt. I så fall spelar det ingen roll om ni har skrivit ett samboavtal, eftersom den som bäst behöver bostaden har rätt att överta den ändå. Detta gäller som sagt enbart om bostaden är en bostadsrätt, i annat fall kan huset undantas helt från bodelning genom ett samboavtal.

För att ert samboavtal ska bli så som ni önskar rekommenderar jag att ni upprättar det med hjälp av Lawline's avtalstjänst: lawline.se/avtal/samboavtal eller bokar tid med en jurist hos Familjens jurist: lawline.se/boka.


Hoppas att mitt svar är till hjälp för er!

Vänliga hälsningar,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2754)
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?
2020-10-18 När gäller sambolagen?
2020-10-17 Hur kan Jag köpa ut min sambo?

Alla besvarade frågor (85193)