Avtal eller testamente?

2020-04-30 i Testamente
FRÅGA
Jag undrar om ett avtal är gällande vid en persons bortgång och hur de efterlevande ska handskas med det i bouppteckningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal
Allmänna avtal regleras i Avtalslagen (AvtL). Enligt 1 kap. 1 § AvtL är det parterna som sluter avtal som är bundna av det. Efterlevande är alltså inte bundna av ett avtal.

Testamente
I ett testamente kan dock en person ensidigt förfoga över sin kvarlåtenskap efter sin död. I arvskiftet är testamentet bindande med vissa undantag i Ärvdabalken (ÄB). Man kan exempelvis inte testamentera bort sådan egendom som ärvts med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § 1 st. ÄB) eller bröstarvingars laglotter (7 kap. 5 § ÄB). För att ett testamente ska vara bindande krävs att vissa formkrav är uppfyllda. Man måste vara över 18 år gammal för att kunna skriva ett giltigt testamente (9 kap. 1 § ÄB) och det ska bevittnas av två personer (10 kap. 1 § ÄB). Dessa vittnen ska bland annat vara över 15 år gamla och inte ha en sådan nära relation till testatorn som listas upp i 10 kap. 4 § ÄB. Om testamentet strider mot formkraven kan det klandras av arvtagarna och bli ogiltigt (13 kap. 1 § ÄB). Under vissa förutsättningar kan testamentet vara automatiskt ogiltigt, till exempel om det förfalskats.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2816)
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU
2021-04-06 Kan vi testamentera bort sommarhuset med möjlighet för särkullbarnen att lösa ut sin andel?
2021-03-31 Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

Alla besvarade frågor (91059)