Avtal där det framgår att en säljare inte har rätt till ersättning vid framtida försäljning

2020-09-01 i Köpavtal
FRÅGA
Hej. Vi är tre syskon som fått ett förskottsarv iform av en stuga . Nu vill min bror gå ur och vill ha 200 000 var av min syster och mig. Vem kan skriva ett avtal om detta,mäklaren skulle ha 15 000 kr, jättedyrt tycker jag. Vart vänder vi oss ,vi är överens om priset. I avtalet ska stå att jag och min syster är ägare och att han inte har rätt till något vid försäljning längre fram.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Köpeavtal fast egendom

Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur ni genom avtal kan reglera att endast du och din syster ska vara ägare framöver. Jag utgår även ifrån att stugan står på en fastighet som ni äger, vilket gör jordabalken tillämplig. Avtalet måste därför vara skriftligt och ska innehålla säljarnas och köparnas underskrifter, en uppgift om köpeskilling, fastighetsbeteckningen och en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen (4 kap. 1 § jordabalken).

Skulle det mot förmodan röra sig om en stuga på annans mark (så kallat hus på ofri grund) så är stugan istället lös egendom. Därmed behövs inget skriftligt köpeavtal då det inte finns några formkrav vid köp av lös egendom. Jag skulle dock ändå rekommendera er att upprätta ett skriftligt avtal då det annars kan bli svåra tolkningsproblem vid eventuella tvister i framtiden.

Sammanfattning

För att säkerställa att din bror inte ska kunna ta del av vinsten vid en framtida försäljning så räcker det med att ni upprättar ett köpavtal som innehåller det jag ovan anfört. Skulle ni behöva hjälp med att upprätta ett avtal till ett rimligare pris på https://lawline.avtalsrobot.se/.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köpavtal (197)
2021-04-04 Är ett avtal om köp av fastighet muntligt eller via sms giltigt?
2021-03-30 När är fastighetsköpet avslutat?
2021-03-22 Hur en särbo kan köpa andel i ett fritidshus
2021-02-27 Sälja fastighet med skyldighet att sälja den billigare till nästa generation

Alla besvarade frågor (91095)