FrågaAVTALSRÄTTAvtal08/05/2014

Avtal - betalning av ''flak'' till studenten.

Hej! Jag går mitt sista år i gymnasiet och jag ska nu i veckan betala för mitt flak. Jag har fått pengar från hela klassen men nu är det så att tre personer av klassen (21 personer) som vill dra sig ut ut flaket. På kontraktet står det att om vi vill ställa in flaker kommer det kosta oss 100% av summan. Två av de som vill dra sig ur flaket har skrivit under ett koliktivavtal men en av de hae inte gjort det, hur går jag till väga?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Jag tänker börja med den person som inte har skrivit under något avtal. Denna är överhuvudtaget inte bunden eller att förplikta att betala för flaket, eftersom denne av någon anledning bevisligen inte har velat vara med. Det faktum att det är kutym att alla i klassen är med på ''flaket'' och resten av studentfirandet innebär inte en plikt eller skyldighet att behöva vara med. Följden av detta är ju givetvis att hen inte äger rätt att vara med uppe på flaket. 

I din fråga så skriver du att de har skrivit under ett kollektivavtal, jag är inte riktigt säker på vad du avser med detta eftersom ett kollektivavtal normalt är benämningen på ett avtal mellan arbetsorganisationer och enskilda arbetsgivare. Min utgångspunkt är därför att ett ''vanligt'' har tecknats av dem. 

Utgångspunkten är att det är avtalet som reglerar villkoren och att avtal ska hållas. Vad som gäller i din specifika situation rörande dem är omöjligt för mig att svara på eftersom jag inte vet något om det avtal de har skrivit på. 

Skall jag ge ett o-juridiskt råd så är att försöka prata med dem och försöka få fram anledningen till varför de nu inte vill vara med. Även i den mån de är skyldiga att betala enligt ert avtal så är ju det sista tvångsmedlet (om de vägrar betala ändå) tvist i domstol, vilket jag inte tror någon av er gynnas av, inte minst med tanke på det låga tvistebeloppet. 

Hoppas svaret var till hjälp och att er studentdag blir en glädjefylld sådan.

Vänligen, 

Christopher EscalanteRådgivare
Hittade du inte det du sökte?