Avstängning kan ske av elever på frivillig utbildning

FRÅGA
Min fråga handlar om skollagen. Om 3 elever gör sig skyldig till grov misshandel av annan elev på samma skola, och sen i Tingsrätten blir dömda för misshandel av en enig tingsrätt, trion är 17 år och går alla incl offret på vård & omsorg. Stämmer det då när skolan påstår att dom kan inte stänga av dom från skolan ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 5 kap. 17 § skollagen kan en elev bli avstängd från frivillig undervisningsform (gymnasieskola i detta fall) på grund av bland annat att elevens uppförande inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. Skolan ska även ha prövat de andra disciplinära åtgärderna utan att dessa gett resultat, till exempel utfärda varning och tillsägelse. Det är huvudmannen för skolan som fattar beslutet, men även rektorn har rätt att i vissa fall fatta beslutet om det är nödvändigt att beslutet fattas snabbt. Eftersom eleverna som du nämner i fallet är under 18 år ska även eleverna samt elevernas vårdnadshavare få yttra sig i ärendet. En avstängning får inte heller ske i mer än två veckor enligt5 kap. 18 § skollagen. Avstängningen kan dock förlängas i vissa fall om det krävs för att uppnå syftet med avstängningen.

Som svar på din fråga kan alltså elever bli avstängda ifrån gymnasieskola. Det är dock upp till huvudmannen att fatta det beslutet och rektorn kan endast fatta det beslutet om det behövs för att beslutet måste fattas omgående. I ditt fall så verkar det som att huvudmannen anser att det inte är nödvändigt att stänga av eleverna. Dock kan det tyckas att en avstängning borde kunna bli aktuell med hänsyn till att eleverna grovt har misshandlat en elev på samma skola. Men det är som sagt upp till huvudmannen att avgöra om avstängning ska ske eller inte. Det du kan göra är att du hör av dig till skolan och ber om att få kontakt med huvudmannen och fråga hur denne resonerat i beslutet att inte stänga av eleverna.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alexandra Kristofersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (302)
2020-10-30 Kan en rektor avsluta ett barns sjukskrivning?
2020-10-29 Får en rektor beslagta en elevs mobil?
2020-10-25 Återlämning av mobiltelefon vid mobilförbud på skola
2020-10-23 Är rektor skyldig att polisanmäla brott som sker på skolan?

Alla besvarade frågor (85738)