Avstängning i skolan

Hej, min ''rektor'' tycker inte att jag ansträngt mig tillräckligt då jag har 7 ig i olika ämnen dock har jag klargjort att jag har haft det jobbigt det senaste året med bland annat 4 operationer på kort tid. Hon vill stänga av/slänga ut mig och jag undrar om hon har rätt att göra detta? Hon säger att jag omöjligt kan klara mig vilket jag inte alls tycker är sant.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För att rektor ska ha rätt att besluta om avstängning av elev i grundskolan så krävs det att beslutet är nödvändigt med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero, att syftet med utvisning ur klassrummet, kvarsittning och skriftlig varning inte har uppfyllts och att eleven kan erbjudas kompensation för den undervisning som han går miste om på grund av avstängningen (Skollag (2010:800) 5:14 första stycket). Avstängning i grundskolan får inte vara längre än en vecka, och inte vidtas mer än två gånger per kalenderhalvår (Skollag 5:15 andra stycket).

I fråga om gymnasiet så får huvudmannen, det vill säga kommunen eller den som driver fristående skola, besluta om avstängning av elev om eleven försöker vilseleda bedömningen av dess måluppfyllelse och kunskaper, stör utbildningen, utsätter annan elev eller någon ur personalen för kränkande behandling eller uppför sig på annat sätt som negativt inverkar på övriga elevers trygghet och studiero (Skollag 5:17 första stycket). Som huvudregel så får avstängning i gymnasiet inte vara längre än två veckor under ett kalenderhalvår (Skollag 5:18 första stycket).

I fråga om gymnasium med praktiska inslag, exempelvis vårdutbildning, så har huvudmannen rätt att stänga av elev om utbildningen har praktik eller är delvis förlagd till en arbetsplats och det är uppenbart olämpligt för eleven att delta i praktiken (Skollag 5:19 första stycket). Sådan uppenbar olämplighet är exempelvis att elev är narkotikamissbrukare och därför inte bör praktisera på ett sjukhus. Sådan avstängning kan avse viss tid eller vara obegränsad i tid (Skollag 5:20 första stycket).

Med hänseende till dessa bestämmelser så har din rektor eller huvudman ingen rätt att stänga av dig med anledning av att du är underkänd i sju ämnen eller av att rektorn uppfattar det som att du inte anstränger dig tillräckligt i skolarbetet.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo