Avstående från arv

FRÅGA
När min frus farmor gick bort för 20 år sen avstod arvingarna vissa föremål som barnbarnen fick ta del av, nu 20 år senare gör ena syskonet anspråk på vissa saker. Nu har hennes far gått bort ock hon säger att det är fars dödsbos saker som vi fick av farmor. Vad gäller?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det framgår inte av frågan vilket syskon som menas, alltså om det är ett av barnbarnen eller en av arvingarna som avstod från sitt arv. Jag kommer därför utgå från att det är en av arvingarna, alltså en av din frus farmors bröstarvingar, som menas. Kommentera gärna om detta är felaktigt.

Det skiljer sig mellan att avstå och avsäga sig ett arv.

Genom att avstå sin del av ett arv, går den delen istället direkt till personens egna arvingar. Detta ska ske genom en skriftlig överenskommelse med arvlåtaren. Det får inte förekomma någon ekonomisk ersättning.

Enligt 17 kap. 2 § ärvdabalken är det möjligt att avsäga sig framtida arv genom att antingen godkänna ett testamente eller genom att skriftligen meddela arvlåtaren. Frågan är alltså om personen ifråga antingen har godkänt ett sådant testamente eller skriftligen meddelade din frus farmor att hon avsade sig sitt arv innan hon gick bort. Bröstarvingar kan inte ha avsägt sig mer än hälften av den arvslotten som denne var berättigad till (laglotten), såvida han eller hon inte har fått skäligt vederlag vid tidpunkten för avsägelsen eller egendom motsvarande laglotten.

Då en ett avstående och en avsägelse från ett arv kan ses som avtal, kan de angripas av syskonet som oskäligt, om personen ångrar sig. Huvudregeln är dock att avtal ska hållas.

Det framgår inte av frågan om din frus farmor var gift med mannen som nyligen gick bort eller inte. Förutsatt att de var det, skedde en bodelning när din frus farmor dog, där deras gemensamma egendom delades. Det verkar som att syskonet nu argumenterar för att de föremål som barnbarnen fick i arv, i själva verket var mannens enskilda egendom, vilket verkar otroligt. Jag kan inte svara på frågan vad som gäller i ert enskilda fall, utan kan bara ge denna generella information om vad som gäller enligt lag.

Vänligen,

Josefine Andreasson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95758)