Avslutande av godmanskap

FRÅGA
Har jag som mor till förståndshandikappad dotter rätt att säga upp godman som inte sköter sitt uppdrag tillfredställande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om godmanskap återfinns i föräldrabalken (FB).

Kan godmanskapet avslutas om uppdraget inte sköts?

I 11 kap. 20 § FB står det att en god man får befrias från sitt uppdrag om han gör sig skyldig till missbruk eller försummelse i sitt uppdrag. Vidare framgår att om den goda mannen är olämplig för sitt uppdrag på grund av det här eller inte är lämplig av någon annan anledning ska han befrias från uppdraget. Det är dock överförmyndaren som fattar det här beslutet, så du kan alltså inte säga upp den goda mannen själv.

Vem kan ansöka om att avsluta uppdraget?

Det framgår i 11 kap. 21 § FB genom hänvisning till 11 kap. 15 § FB att de som får ansöka om god man också får ansöka om att uppdraget ska upphöra. I 11 kap. 15 § FB framgår det att nära släktingar får ansöka om att avsluta uppdraget, och du som förälder räknas som nära släkting. En sådan ansökan ska ges in till överförmyndaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå36 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-01 20:46
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (386)
2019-09-22 Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?
2019-09-22 Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?
2019-09-18 Hur ansöker jag om att en förvaltare ska entledigas?
2019-09-16 Måste dödsboet upprätta sluträkningen efter att en god man har dött?

Alla besvarade frågor (72978)