Avsluta uppdraget som testamentsexekutor

Testamentsexekutor. Jag har i bevittnat testamente utsetts till Testamentsexekutor. Av hälsoskäl/sviktande och ålder, vill jag entledigas från detta uppdrag. Hur bär jag mig åt ? Begära skriftligt godkännande av testator. Till vilken myndighet skall alla ?? uppgifter sändas?

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningarna för entledigande av testamentsexekutor finns i Ärvdabalken. Jag kommer att gå igenom reglerna och sedan avsluta med några råd om hur du kan gå vidare. 


Grunder för entledigande

En testamentsexekutor kan entledigas från sitt uppdrag av rätten om denne önskar och visar skälig orsak (19 kap. 5 § Ärvdabalken samt 19 kap. 20 § Ärvdabalken). Vad som utgör skälig orsak preciseras inte närmare men hälsoskäl bör kunna åberopas. Det är dock rätten som avgör om skälig orsak föreligger. Andra grunder för entledigande är om dödsbodelägarna begär ett entledigande på grund av att de anser att testamentsexekutorn är olämplig. Utifrån informationen i din fråga verkar det inte vara aktuellt.


Sammanfattning

För att bli entledigad från uppdraget kan du skicka en begäran on entledigande till tingsrätten i den ort den avlidne hade sin hemvist. Därefter är det rätten som avgör om det finns skäl för entledigande. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! 


Med vänliga hälsningar, 

Isabella BrarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”