Avsluta testamentsexekutors uppdrag

2015-08-26 i Testamente
FRÅGA
Hej!Hur avslutar jag en testamentsexekutors uppdrag?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om testamentsexekutorer finns i Ärvdabalkens 19:e kapitel som du hittar här.

Eftersom du inte har förklarat din egen roll i situationen kommer jag att redogöra för de olika alternativen som finns beroende på vem man är.

Jag antar att det inte är ditt eget testamente som frågan avser, men i så fall skulle det enklaste vara att upprätta ett nytt.

Om det är du själv som är testamentsexekutor behöver du ansöka om entledigande, alltså att uppdraget ska avslutas, och för att rätten ska godkänna din ansökan krävs som lagtexten föreskriver att det finns en "skälig orsak". Det är inte klart vad som anses skäligt men gränsen lär vara ganska låg eftersom det inte ligger i någons intresse att exekutorn genomför sitt uppdrag motvilligt.

Om du varken är testator eller testamentsexekutor krävs det antingen att du är påverkad av boutredningen eller att det förhållande som gör att testamentsexekutorns uppdrag bör avslutas är allmänt känt. Även i dessa fall ska en ansökan om entledigande lämnas in till rätten. Skäl för avslutande kan till exempel vara motsättningar mellan exekutor och rättsägare och vårdslöst eller försumligt agerande.

Sammanfattningsvis är uppdraget som testamentsexekutor av sådan sort att det krävs särskilda skäl för att det ska avslutas.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2604)
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?
2020-09-25 Vår far har testamenterat bort 1/9 var till barnbarnen, vad innebär detta för fördelningen av arvet efter honom?
2020-09-25 Syftar skrivningen av testamentet på att makarna sitter i orubbat bo?

Alla besvarade frågor (84351)