Avsluta leasingavtal i förtid

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA
Leasar en bil har 2år kvar. Är arbetslös utan a-kassa pga Corona Nu undrar jag om jag kan säga upp mitt leasing avtal?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Leasing av bil är juridiskt sett långtidshyra, i ditt fall hyra av lös sak (bil). Det finns ingen lagstiftning som reglerar leasingavtal mellan privatpersoner och näringsidkare. Det är leasingvillkoren i det ingångna avtalet som reglerar vilka rättigheter man har som leasingtagare. Vidare finns det inga särskilda formkrav eller specialregleringar i lag för hur ett leasingavtal ska vara upprättat. Avtalsrättsliga principer och avtalslagen brukar vanligen tillämpas för att tolka avtalet.

När man ingår i ett leasingavtal binder man sig att betala för bilen under en viss bestämd period. En grundläggande rättsprincip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Eftersom det råder avtalsfrihet för leasingavtal kan det emellertid anges i avtalet att man som leasingtagare ska ha rätt att bryta kontraktet även om bindningstiden ännu inte har löpt ut. Huruvida du kan avbryta leasingen av bilen i förtid beror således på vad som har angetts i ditt ingångna avtal med leasinggivaren. Om det inte framgår av ert avtal kan du alltid kontakta leasinggivaren och fråga om de samtycker till att avsluta det i förtid.

Generellt kan sägas att det tyvärr är svårt att avsluta leasingen om bindningstiden ännu råder. Även om det finns en klausul i avtalet som medger dig som leasingtagare rätt att bryta kontraktet i förtid, kan det tillkomma extra kostnader.

Jag rekommenderar dig att läsa igenom ert avtal och kontakta leasinggivaren för att utröna huruvida du kan avsluta ditt leasingavtal, även om det återstår två år. Du bör även ifrågasätta vad kostnaderna blir om du kan välja att avsluta leasingen i förtid.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1410)
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?
2021-01-17 Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?
2021-01-16 När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?

Alla besvarade frågor (88256)