FrågaFAMILJERÄTTGod man08/02/2016

Avsluta godmanskap

jag vill inte längre nyttja godman, hur skall jag göra för att avsluta

Lawline svarar

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga så undrar du hur du ska göra för att inte längre ha en god man. Bestämmelserna om god man regleras i föräldrabalkens 11 kap som du hittar här. Enligt 19 § ska godmanskapet upphöra om en god man inte längre behövs. Ett sådant beslut fattas av rätten eller av överförmyndaren beroende på av vilken anledning personen har en god man, 19b §.

Mitt råd är att du vänder dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun. De hanterar frågor som rör godmanskap och kan hjälpa dig med information kring hur du ska göra för att avsluta godmanskapet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Angelica AhlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000