Avsluta godmanskap

FRÅGA
jag vill inte längre nyttja godman, hur skall jag göra för att avsluta
SVAR

Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga.

Som jag tolkar din fråga så undrar du hur du ska göra för att inte längre ha en god man. Bestämmelserna om god man regleras i föräldrabalkens 11 kap som du hittar här. Enligt 19 § ska godmanskapet upphöra om en god man inte längre behövs. Ett sådant beslut fattas av rätten eller av överförmyndaren beroende på av vilken anledning personen har en god man, 19b §.

Mitt råd är att du vänder dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun. De hanterar frågor som rör godmanskap och kan hjälpa dig med information kring hur du ska göra för att avsluta godmanskapet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (480)
2020-12-02 Kan en förälder bli förvaltare för sin son som lider av spelmissbruk?
2020-11-30 Vad krävs för att bli god man?
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?

Alla besvarade frågor (86869)