FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag30/08/2021

Avsluta en suppleants uppdrag i förtid?

Hej,

Jag är firmatecknare och 100% aktieägare av min firma.

Vi har skrivit på bolagsverket att min sambo oxå är delägare och suppleant.

Nu har vi gått isär, kan jag bara "sparka" henne och lägga till en nya suppleant

Mvh

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I aktiebolagslagen gäller det som regleras för styrelseledamöter även för suppleanter (8 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen).

En suppleant kan utses antingen genom bolagsstämman eller av en eller flera styrelseledamöter men enbart om detta framgår av bolagsordningen (8 kap. 8 § aktiebolagslagen).

En suppleants uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs (8 kap. 13 § aktiebolagslagen).

Om en suppleants uppdrag ska upphöra i förtid så kan det enbart ske på två sätt, antingen
1. genom att suppleanten själv anmäler sin tidiga avgång till styrelsen/till den som har utsett denne
eller
2. genom att den som utsåg suppleanten anmäler dennes tidiga avgång till styrelsen (8 kap. 14 § aktiebolagslagen).

I ditt fall
Detta innebär att du inte kan sparka din sambo som suppleant om inte vissa förutsättningar är uppfyllda. Din sambo kan avsluta sitt uppdrag i förtid genom att din sambo självmant anmäler sin tidiga avgång till styrelsen, men om det däremot är du som har utsett din sambo till suppleant så kan du avsluta din sambos uppdrag i förtid genom att du själv anmäler den tidiga avgången till styrelsen.


Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”