Avslag på uppehållstillstånd på grund av skenäktenskap

2017-11-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejsanMin fru fik avslag från MIG. Dom tror det är ett fake äkteskap. Jag är Dansk och bott i Sverige 7 år med eget företag. Min fru från Thailand. Vi har klaget till förvaltningsdomstolen och vänter svar. Min frågar: Vill det ställe oss bättre om jag gör en ansökning att blir svensk Statsborger i det faldet?mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, så har Migrationsverket beslutat att inte bevilja din fru uppehållstillstånd i Sverige. Anledningen till att de valde att inte bevilja uppehållstillstånd är för att de menar att ni gift er endast för att hon ska kunna få uppehållstillstånd och menar att ert äktenskap inte är ''på riktigt''.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Reglerna om uppehållstillstånd finns i bland annat i utlänningslagen kapitel 5. Enligt huvudregeln ska uppehållstillstånd ges till någon som är make/maka till en person som är bosatt i Sverige (utlänningslagen 5:3 stycke 1). Med bosatt menas att du lagligt ska bo och vistas i Sverige men det finns inget krav på att du måste ha ett svenskt medborgarskap för att anses vara bosatt. Om du har ett svenskt medborgarskap eller inte, ska inte påverka bedömningen för uppehållstillståndet, så länge du är bosatt i Sverige på lagligt vis.

Nekat uppehållstillstånd på grund av skenäktenskap

Det finns emellertid undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd till make/maka ska beviljas. Ett sådant uppehållstillstånd får vägras om någon har ingått ett äktenskap ''uteslutande i syfte'' att kunna få uppehållstillstånd, ett s.k. skenäktenskap (utlänningslagen 5:17 a stycke 2). Vid en seriositetsprövning av ett förhållande tas bland annat hänsyn till hur länge förhållandet har varat, hur ofta paret har träffats, om paret har god kännedom om varandra och om paret kan kommunicera på ett gemensamt språk. Om paret väntar barn tillsammans talar det för att förhållandet är seriöst. Om paret berättar olika saker om varandra, kan det tala för att paret inte känner varandra så bra som två gifta människor förväntas göra.

Bevisbördan

Enligt rättspraxis är det Migrationsverket som måste göra sannolikt att ert äktenskap inte är ett skenäktenskap. Det innebär att det är Migrationsverket som måste bevisa att ert äktenskap inte är giltigt.

Jag kan tyvärr inte ta ställning till varför Migrationsverket har bedömt ert äktenskap som ett skenäktenskap. I avslaget/beslutet ni fått från Migrationsverket ska det finnas en motivering av varför de tror att ert äktenskap är ett skenäktenskap.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om det är något mer du funderar över!

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97662)