Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?

2021-02-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej Jag fick avslag på min sjukpenning .Jag begärde omprövning första gången och fick ett avslag på den. Nu efter nästan år begärde en ny omprövning för att jag vet att det var rätt osäkert beslut ,men jag fick inte en ny om prövning en gång till.därmed hänvisade hl mig att överklaga till förvaltningsrätten. Vad ska man för åt saken ? Tack så mycket för hjälpen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Förvaltningslagen (FL) (2017:900) är tillämplig, saken rör handläggning av ett ärende hos Försäkringskassan (förvaltningsmyndighet), 1 § första stycket FL.

Överklagan

Försäkringskassan beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, i första instans förvaltningsrätten 40 § FL. Beslutet lär påverka din situation på ett inte obetydligt sätt och har gått dig emot genom avslag. Således är beslutet överklagbart, 41-42 §§ FL.

Du överklagar beslutet skriftligen hos förvaltningsrätten, men själva överklagandet ska lämnas in till Försäkringskassan. Du ska i överklagandet ange vilket beslut som överklagas och på vilka grunder du önskar ändring i beslutet, 43 § FL. Dessa grunder inbegriper att du yrkar på ett visst domslut, t.ex. att beslutet med ändring av Försäkringskassan beslut ska bifallas och de omständigheter som ligger bakom yrkandet, 4 § förvaltningsprocesslagen (FPL) (1971:291). Därutöver ska överklagan innehålla ett antal andra rent formella uppgifter vilka framgår av 3 § FPL (målets anhängiggörande)

Överklagan ska inges till Försäkringskassan inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, 44 § FL.

Eventuellt ombud eller biträde

Förvaltningsprocessförfarandet är tänkt att kunna genomföras utan inblandning från ombud eller biträde. Förvaltningsrätten är bland annat skyldig att hålla kontakten till den enskilde smidig och enkel samt lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen, 6 § FL. Med det sagt är du fri att anlita ett lämpligt ombud eller biträde, dock på egen bekostnad 14 § FL.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96531)