Avslag på begäran om att ett ärende om uppehållstillstånd ska avgöras. Har avslag skett på rätt grunder och hur överklagar man?

Hej

Jag söker anhöringsanknytning för min fru. Vi har skickat in bilder, pass-stämplar, flygbiljetter, vigselbevis, hyreskontrakt, familjebevis, gjort muntliga utredningar etc. Nyligen ansökte jag om begäran om avgörande enligt den nya förvaltningslagen och då fick jag avslag eftersom Migrationsverket tydligen bedömde att de behövde en släktskapsutredning via DNA-analys? Jag har läst att man kan använda DNA analys för att bevisa åberopade släktband om det det som det står i Utlänningslagen (2005:716) 13 kap. 13 §: 1. den övriga utredningen om släktskapet inte är tillräcklig för att uppehållstillstånd ska beviljas, och 2. det inte är uppenbart att det åberopade släktskapsförhållandet inte föreligger.

Vi har ju lämnat in massvis med övrig dokumentation och information. Dessutom har vi inte åberopat något släktskap, snarare tvärtom. Så min fråga är, kan migrationsverket verkligen förhala mitt beslut pga detta? Och vad kan jag skriva i min överklagan så att de ändrar sitt beslut?

PS Jag undrar också hur man kan göra en lagligt erkänd DNA-analys när personen som ansöker inte ens får komma in i Sverige. Brukar myndigheter erkänna utländska DNA-analys?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar utlänningslagen, lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen) och förvaltningslagen.

Vad krävs för uppehållstillstånd pga. anknytning?

Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § första stycket p. 1 utlänningslagen). Uppehållstillstånd får vägras under vissa omständigheter (se 17 a och b §§ utlänningslagen). Samtidigt finns, som du säkert redan vet, ett försörjningskrav (9 § tillfälliga lagen). Mer om kraven för att beviljas uppehållstillstånd pga. anknytning kan du läsa på Migrationsverkets hemsida.

DNA-analys

Bestämmelser om DNA-analys finns i 13 kap. 15 och 16 §§ utlänningslagen. I 15 § första stycket undantas uttryckligen ärenden om uppehållstillstånd pga. anknytning till make eller sambo (som ovan nämnts, 5 kap. 3 § första stycket p. 1). Migrationsverket har därför ingen rättslig grund för att begära en DNA-analys när det rör sig om ett sådant ärende. En DNA-analys kan dock aktualiseras om det rör sig om makar som har gemensamma barn och maken inte lyckats styrka sin identitet. Läs mer om detta på Migrationsverkets hemsida. Där står även att DNA-provet på sökande tas på ambassaden och för familjemedlemmen är det hos Migrationsverket. Migrationsverket betalar DNA-analysen (13 kap. 15 § fjärde stycket utlänningslagen).

Den nya bestämmelsen i förvaltningslagen

Idag finns en möjlighet för en enskild part att (skriftligen) begära att en myndighet ska avgöra ärendet. Detta, under förutsättning att ärendet inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader (12 § första stycket förvaltningslagen). Myndigheten ska då inom fyra veckor från den dag då begäran inkom antingen avgöra ärendet eller avslå begäran. Avslaget får överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet (12 § andra stycket förvaltningslagen).

Sammanfattning och slutligt råd

Som du redan vet, föreligger vissa krav på att få uppehållstillstånd pga. anknytning, bl.a. ska den sökande styrka sin identitet. Eftersom alla ärenden är enskilda och jag inte är insatt i ert ärende, kan jag inte uttala mig om kraven är uppfyllda i detta fall. Om du och din fru inte har några gemensamma barn, förstår jag dock inte varför Migrationsverket har begärt en DNA-analys. Det ni kan göra är att överklaga avslaget enligt ovannämnda tillvägagångssätt. Jag utgår ifrån att Migrationsverket har underrättat er om hur man överklagar (det finns en skyldighet att göra det, se 33 § andra stycket förvaltningslagen). I överklagan tar ni upp varför ni tycker att Migrationsverket inte borde ha avslagit er begäran om att ärendet ska avgöras.


Jag önskar dig lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini MostofiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000