Avslag på ansökan om uppehållstillstånd som asylsökande

2017-05-11 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag undrar om man tidigare fått avslag på sin ansökan och återvänt till sitt hemland kan ansöka om att få åka tillbaka till Sverige och söka uppehållstillstånd på nytt? Finns det en tidsfrist? Kan man ansöka om asyl på nytt? Finns det något man kan göra för att förbättra sina chanser för en ny asylprocess? Tacksam för svar!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av din fråga vilken typ av uppehållstillstånd du har ansökt om hos Migrationsverket. Med anledning av att du nämner asyl utgår jag från att det är en ansökan om uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande, d v s i behov av asyl.

För att definieras som alternativt skyddsbehövande krävs det att man befinner sig utanför det land som man är medborgare i och att det vid ett återvändande till hemlandet skulle finnas risk att straffas med döden eller att utsättas för andra kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling. Utlänningen kan inte, på grund av denna risk, begagna sig av hemlandets skydd (4 kap. 2 § utlänningslagen). Om man redan återvänt till det hemland där man är medborgare i och av fri vilja använt sig av landets skydd upphör statusen som asylsökande (4 kap 5 § UL).

En ansökan om asyl registreras vanligtvis när en utlänning möter gränspolisen vid t ex passkontrollen på internationella flygplatser, på färjeterminaler och där tåg och bussar anländer till Sverige. Om någon redan befinner sig i Sverige ansöker man direkt hos Migrationsverket. När man ansöker om uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande gör Migrationsverket en bedömning av behovet av skydd utifrån hur situationen ser ut. Om man får nej på sin ansökan om asyl bedömer Migrationsverket att det inte finns tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Ett beslut om avslag gäller normalt i fyra år, och man kan välja att acceptera beslutet och återvända, eller överklaga.

Om du fortfarande befinner dig i Sverige kan du överklaga; hur lång tid du har på dig att överklaga varierar mellan vilket typ av beslut du har fått. Du skickar in ditt överklagande till Migrationsverket och migrationsdomstolen prövar överklagandet. Om du däremot befinner dig i ditt hemland finns det risk för att din status som asylsökande upphört.

Behöver du hjälp med att se över upprättande av överklagande rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1224)
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning
2021-09-10 Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?
2021-09-07 Vad händer om ett barn hinner fylla 18 år under asylprocessen?
2021-09-06 Hur ska "skyndsamt" tolkas i 16 kan 4 § utlänningslagen?

Alla besvarade frågor (95746)