Avslag på ansökan om uppehållstillstånd, migrationsverket tvivlar på vårt äktenskap

2019-03-21 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min och min mans överklagan har skickats från Migrationsverket till migrationsdomstolen då min man fått avslag på anknytning till mig. Migrationsverket anser att äktenskapet är till för att han ska beviljas uppehållstillstånd och de har bland annat ifrågasatt mina känslor. Det finns dock inget som styrker det dd säger på något sätt. Nu har Migrationsverket getts möjlighet att yttra sig. Jag undrar hur processen ser ut framöver, vad kommer att hända?En annan fråga är har Migrationsverket rätt att neka min man uppehållstillstånd för att de tvivlar på mina känslor och menar att vi har lämnat skiljaktiga upogifter? Viktigt här är att vi inte har lämnat olika uppgifter utan Migrationsverket har hackat på små ord som kan betyda olika saker och jag har begärt in underlag av intervjuerna och granskat dem samt lämnat in kommentarer på dem och bifogat överklagan. Ett exempel är att min man svarat att jag har vårdnaden för mina barn (har barn med en annan) och det min man menar är att det är jag som tar hand om dem och att de bor med mig, jag hsr huvudansvar för allt då de träffar sin pappa sällan och han bor långt ifrån dem. Migrationsverket menar att min man tror att jg har ensam vårdnad. Och just ordet vårdnad i vårt språk betyder inte samma som det betyder i Sverige, dvs den juridiska vårdnaden utan vem det är som tar hand/vårdar/uppfostrar barnen.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anknytning genom äktenskap ska som huvudregel ge uppehållstillstånd

Enligt Utlänningslagen 5 kap. 3 § första punkten ska uppehållstillstånd ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt i Sverige, eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Detta är regeln för uppehållstillstånd på grund av anknytning genom äktenskap, med andra ord ska uppehållstillstånd som utgångspunkt beviljas vid anknytning p.g.a. äktenskap.

Migrationsverket kan frångå huvudregeln

Denna huvudregel kan Migrationsverket dock bortse från, om Migrationsverket gör sannolikt att äktenskapet har ingåtts uteslutande för att den sökande ska få uppehållstillstånd. Denna bedömning ska göras utifrån objektiva grunder. Migrationsverket måste påvisa en eller flera konkreta omständigheter som typiskt sett är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet. Det låter som att det är det som har skett i ert ärende. Att de ifrågasätter äktenskapets syfte och ifrågasätter era känslor för varandra är vanligt, för att s.k. "skenäktenskap" inte ska ge upphov till uppehållstillstånd. Jag förstår att det är frustrerande att hamna i den situationen där äktenskapet ifrågasätts.

Vad händer nu och vad gör Migrationsdomstolen?

Jag förstår det som att ni har överklagat avslaget på din mans ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsdomstolen. Vad som kommer hända i ett första skede är att Migrationsverket omprövar beslutet, de kan då välja att ändra beslutet och bevilja din man uppehållstillstånd, vanligast är dock att de inte gör någon ändring utan skickar vidare ärendet till Migrationsdomstolen (Utlänningslagen 14 kap. 3 §).

Om målet tas upp i Migrationsdomstolen har domstolen i uppgift att bedöma om Migrationsverkets bevisning och argumentation uppfyller de krav som sätts för att syftet med äktenskapet ska ifrågasättas på detta vis. Om Migrationsdomstolen kommer fram till att Migrationsverkets bevisning och argumentation inte är tillräckligt övertygande kan domstolen bevilja din man uppehållstillstånd, enligt huvudregeln som jag nyss beskrev.

Vad kan ni göra?

Jag råder er att ta kontakt med ett juridiskt ombud som kan hjälpa er vidare i er överklagan, och kan hjälpa er att ta fram de argument som visar att Migrationsverket inte har varit tillräckligt tydliga och gjort tillräckligt sannolikt att ert äktenskap enbart syftar till att ge din man uppehållstillstånd. Det finns flertalet advokatbyråer som är specialiserade i just migrationsmål och frågor om uppehållstillstånd, vissa ger även gratis rådgivning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (875)
2019-07-14 Rätt för utländskt syskon att vistas i Sverige
2019-07-09 Kan jag ansöka om medborgarskap innan det gått fem år?
2019-07-07 Får jag resa utomlands om jag har permanent uppehållstillstånd?
2019-07-07 Kan min frus systerdotterson från utlandet beviljas uppehållstillstånd i Sverige?

Alla besvarade frågor (71168)