Avslag på ansökan om asyl

Hej. Jag har en fråga inom migrationsrätt. Jag har en kompis som sökt asyl i sverige. Han kommer från Elfenbenskusten men har inga papper som styrker detta då han tillhör en folkgrupp som diskrimineras och hans båda föräldrar är döda. Trots detta har han fått avslag i alla 3 instanser. Så min fråga är om det finns någon väg att gå vidare med detta då jag tycker fallet innehåller ett flertal otydligheter och motsägelser. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

När en asylsökande har fått avslag i alla instanser är huvudregeln att asylprocessen avslutats och att utvisningsbeslutet ska verkställas. I utlänningslagen (2005:716) (UtlL) 12 kap 18 § anges en undantagsbestämmelse om verkställighetshinder. Lagrummet aktualiseras om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft kommer fram nya omständigheter som innebär att som gör att en utvisning behöver stoppas. Ett verkställighetshinder kan leda till tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd.

Exempel på sådana hinder är medicinska, humanitära eller praktiska hinder eller att det uppstått något nytt skäl som gör att det finns skyddsbehov. Lagrummet kan användas på eget initiativ av migrationsverket eller efter att hindret påtalats av sökande själv eller dess ombud. Det kan också hända något i hemlandet som gör att alla utvisningar dit omgående stoppas.

En förutsättningen för att Migrationsverket ska besluta om verkställighetshinder eller ny prövning är att det finns någon ny omständighet som inte redan har prövats. Asylsökande måste ha ''giltig ursäkt'' för att kunna åberopa en omständighet som asylsökande varit medveten om men som inte påtalats vid asylprocessen. Trots att paragrafen tillämpas snävt har det i vissa fall setts som giltig ursäkt att en person som lider av trauma efter övergrepp inte har kunnat berätta tidigare. En förutsättning i sådana fall är att traumat ska kunna bevisas.

Vänligen,

Sedja Abed AliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000