FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN28/01/2018

Avskrivs studieskulden när en fyller 65 år?

Hej

Avskrivs studieskulden när en person fyller 65 år? Om inte vilka regler gäller då!

Vänliga hälsningar

L

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är olika regler beroende på när du tog ditt studielån.

Om du tagit lån innan den 30 juni 2001 skriver CSN av ditt lån om du fortfarande har en skuld till CSN i början av året du fyller 65 år. Ingen ansökan behövs. Men om du vid 65 års ålder inte har betalat de tre senaste årsbeloppen kan inte hela lånet skrivas av.

Om du tagit studielån efter den 30 juni 2001 skriver CSN av lånet om du har en skuld kvar till CSN i början av det år du fyller 68 år. Om du vid 68 års ålder inte har betalat de tre senaste årsbeloppen kan du inte få hela lånet avskrivet.

Du kan läsa mer på CSN:s hemsida till exempel här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Emma FrostRådgivare