Avskrivning av dödsbos fordran

FRÅGA
Hej! Jag är en av sex syskon i ett dödsbo. En av oss syskon har lånat 127 000 kr av vår mamma som avled i höstas, När arvskiftespapperna kom är skulden upptagen som en tillgång (pengarna är inte återbetalda). Vederbörande får då sin skuld "avskriven" med drygt 20 000. Är det rätt?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Den dödes skulder såväl som alla tillgångar övergår till dödsboet på dödsdagen. Sålunda är det möjligt för ett dödsbo att ha både fordringar (betalningskrav) och skulder.

Skulder som dödsboet har ska betalas innan arvet skiftas. När det gäller fordringar som dödsboet har mot personer eller företag ska dessa betraktas som tillgångar. Om dödsboet har lånat ut pengar till en person ska alltså de utlånade pengarna betraktas som en tillgång även om de inte har återbetalats.

När det gäller förvaltningen av dödsboet gäller följande. Varje beslut som rör förvaltningen av dödsboet kräver att alla dödsbodelägares samtycke. Det gäller bl.a. beslut om att avskriva fordringar. Sålunda gäller inte en avskrivning av 20 000 kr avseende den aktuella fordringen såvida du inte har samtyckt till det.

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1043)
2021-02-28 Ärver make pengar på bankkonto?
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning

Alla besvarade frågor (89992)