FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt07/03/2018

Avsaknad styrelse

Vad händer om en bostadsrättsförening inte kan utse en styrelse?

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

En bostadsrättsförenings styrelse måste ha minst 3 medlemmar. Om antalet är lägre kan föreningen tvångslikvideras av Bolagsverket. Skulle den situationen uppstå att hela styrelsen avgår, bör om inte detta sker vid ordinarie föreningsstämma, den avgående styrelsen dessförinnan kalla till en extra föreningsstämma för val av ny styrelse. Detta förfaringssätt är också lämpligt om så många avgår att de återstående inte blir beslutföra. Några lagregler om vad som händer när hela styrelsen avgår finns inte. Om en styrelse saknas under en längre tid och bostadsrättsförening inte kan utse styrelsen, inträder en skyldighet att likvidera (avveckla) föreningen.


Med vänliga hälsningar

Mikhail AtayevRådgivare
Hittade du inte det du sökte?