Avsägelse av faderskapet

2015-07-23 i Faderskap
FRÅGA
Hej har ett barn i norge. Barnet får jag inte se, aldrig fått chansen till vårdnaden. Nu är jag skuldsatt på grund av underhåll och det kommer en ny skuld varje månad med 2700kr. Det ska tydligen vara så till 2024. Jag vill avskriva mitt faderskap till min dotter. Hur ont det än gör så ser jag det som enda alternativet. Kan jag göra det och i sånt fall hur går jag tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige gäller en princip om "barnets bästa" vilket betyder att man alltid ser till vad som är bäst för barnet. Principen finns reglerad i 6:2 a Föräldrabalken (FB) och är dessutom en av grundpelarna i FN:s barnkonvention.

Innebörden av principen "barnets bästa" är att det endast är barnet som har rättigheter gentemot sina föräldrar medan föräldrarna endast har skyldigheter gentemot barnet. Vid rättsliga bedömningar ska alltid vad som anses som barnets bästa vara avgörande och någon vikt läggs alltså inte på vad som anses vara bäst för barnets föräldrar. Barnets rätt till en fader väger alltså tyngre än faderns egna eventuella intresse att avsäga sig sitt faderskap på grund av till exempel ekonomiska aspekter.

Exakt vad som är barnets bästa går inte att sätta ord på utan det har en vidsträckt betydelse och är olika från fall till fall. En individuell prövning ska göras för varje enskilt barn. Dock framhålls det bland annat i 6:2 a st. 2 FB att barnet är i behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Alltså, att helt avsäga sig kontakten med ditt barn skulle gå emot principen om barnets bästa.

Andra intressen än just barnets bästa får självklart beaktas vid en fråga om att avsäga sig faderskapet men dessa intressen får inte på några som helst sätt ges företräde barnets bästa. Därmed tror jag personligen att det inte finns någon möjlighet för dig att avsäga dig faderskapet gentemot ditt barn, då det är ditt barns rättigheter det handlar om, och inte dina egna.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll