FrågaFAMILJERÄTTFaderskap23/07/2015

Avsägelse av faderskapet

Hej har ett barn i norge. Barnet får jag inte se, aldrig fått chansen till vårdnaden. Nu är jag skuldsatt på grund av underhåll och det kommer en ny skuld varje månad med 2700kr. Det ska tydligen vara så till 2024.

Jag vill avskriva mitt faderskap till min dotter.

Hur ont det än gör så ser jag det som enda alternativet.

Kan jag göra det och i sånt fall hur går jag tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige gäller en princip om "barnets bästa" vilket betyder att man alltid ser till vad som är bäst för barnet. Principen finns reglerad i 6:2 a Föräldrabalken (FB) och är dessutom en av grundpelarna i FN:s barnkonvention.

Innebörden av principen "barnets bästa" är att det endast är barnet som har rättigheter gentemot sina föräldrar medan föräldrarna endast har skyldigheter gentemot barnet. Vid rättsliga bedömningar ska alltid vad som anses som barnets bästa vara avgörande och någon vikt läggs alltså inte på vad som anses vara bäst för barnets föräldrar. Barnets rätt till en fader väger alltså tyngre än faderns egna eventuella intresse att avsäga sig sitt faderskap på grund av till exempel ekonomiska aspekter.

Exakt vad som är barnets bästa går inte att sätta ord på utan det har en vidsträckt betydelse och är olika från fall till fall. En individuell prövning ska göras för varje enskilt barn. Dock framhålls det bland annat i 6:2 a st. 2 FB att barnet är i behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Alltså, att helt avsäga sig kontakten med ditt barn skulle gå emot principen om barnets bästa.

Andra intressen än just barnets bästa får självklart beaktas vid en fråga om att avsäga sig faderskapet men dessa intressen får inte på några som helst sätt ges företräde barnets bästa. Därmed tror jag personligen att det inte finns någon möjlighet för dig att avsäga dig faderskapet gentemot ditt barn, då det är ditt barns rättigheter det handlar om, och inte dina egna.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin LindRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000