FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt24/06/2019

Avsägelse av faderskap

Jag har ensam vårdnad om min son och pappan till barnet står på faderskapet. Har varit i rätten då pappan sökte om gemensam vårdnad. Rätten beslutade att jag skulle ha fortsatt ensam vårdnad och pappan fick inte heller umgängesrätt. Så för mitt barns bästa så undrar jag hur jag kan gå vidare med en avsägelse gällande faderskapet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten när det kommer till beslut som rör barn är att barnets bästa ska vara avgörande, särskilt ska beaktas barns behov av en nära kontakt med båda sina föräldrar, 6 kap. 2a § Föräldrabalken (FB). Principen om barnets bästa är en viktig princip i den svenska rättsordningen, vad som är barnets bästa avgörs i varje fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.

Din fråga här är om du som mamma kan avskriva faderskapet för pappan till barnet. Det är inte möjligt för dig att föra sådan talan, det är endast fadern (3 kap. 1 § FB) som kan väcka talan mot barnet om att han inte är fader, eller ditt barn som kan väcka talan mot fadern (3 kap. 2 § FB) om att han ej är den verklige fadern.

Det verkar enligt din fråga inte vara så att pappan inte är biologisk pappa, utan endast att du anser att det skulle vara det bästa för ditt barn om han inte stod som fader. Det finns ingen rättsligt möjligt att angripa sådana situationer.

Sammanfattningsvis:

Det inte att "avsäga sig" faderskapet för ett barn man är biologisk pappa till.

Sofie FalkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000