Avsägelse av faderskap

2019-06-24 i Barnrätt
FRÅGA
Jag har ensam vårdnad om min son och pappan till barnet står på faderskapet. Har varit i rätten då pappan sökte om gemensam vårdnad. Rätten beslutade att jag skulle ha fortsatt ensam vårdnad och pappan fick inte heller umgängesrätt. Så för mitt barns bästa så undrar jag hur jag kan gå vidare med en avsägelse gällande faderskapet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten när det kommer till beslut som rör barn är att barnets bästa ska vara avgörande, särskilt ska beaktas barns behov av en nära kontakt med båda sina föräldrar, 6 kap. 2a § Föräldrabalken (FB). Principen om barnets bästa är en viktig princip i den svenska rättsordningen, vad som är barnets bästa avgörs i varje fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.

Din fråga här är om du som mamma kan avskriva faderskapet för pappan till barnet. Det är inte möjligt för dig att föra sådan talan, det är endast fadern (3 kap. 1 § FB) som kan väcka talan mot barnet om att han inte är fader, eller ditt barn som kan väcka talan mot fadern (3 kap. 2 § FB) om att han ej är den verklige fadern.

Det verkar enligt din fråga inte vara så att pappan inte är biologisk pappa, utan endast att du anser att det skulle vara det bästa för ditt barn om han inte stod som fader. Det finns ingen rättsligt möjligt att angripa sådana situationer.

Sammanfattningsvis:

Det inte att "avsäga sig" faderskapet för ett barn man är biologisk pappa till.

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1331)
2019-11-20 När blir barnets vilja avgörande för barnets boende, umgänge och vårdnad?
2019-11-17 Vad gäller angående umgängesrätt mellan mig och barnen?
2019-11-17 Vem av föräldrarna ska betala resekostnaderna för umgänge?
2019-11-15 Vad ska man göra när den andra föräldern inte följer ett umgängesavtal?

Alla besvarade frågor (74748)