Avsäga sig vårdnaden

2021-06-24 i Barnrätt
FRÅGA
Kan båda föräldrarna avsäga sig vårdnaden?
SVAR

Kan båda föräldrarna avsäga sig vårdnaden?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den avgörande bestämmelsen som behandlar denna fråga finns i 6 kap. 2 § föräldrabalken. Däri stadgas att ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte domstol har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år. Med vårdnad förstås det "juridiska" ansvaret för barnets person.

Bestämmelsen bör i sig kunna besvarar frågan. Det framgår av paragrafen att ett barn i regel måste stå under vårdnad av åtminstone en av föräldrarna, om inte domstolen valt att utse särskilt förordnad vårdnadshavare. Sammanfattningsvis kan båda föräldrarna inte avsäga sig vårdnaden.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1749)
2021-07-31 Förälder som motsätter sig utökat umgänge eller växelvist boende
2021-07-31 Nekat umgänge på grund av befarat missbruk
2021-07-31 Har man en skyldighet att tvinga barnet och träffa umgängesföräldern?
2021-07-31 Undanhålla barnets pass vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (94568)