Avsäga sig uppdraget som testamentsexekutor?

FRÅGA
Hej, Jag undrar om man kan avsäga sig uppdraget som testamentsexekutor och hur man i så fall gör det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag har besvarat frågan har jag utgått ifrån att du har blivit förordnad testamentsexekutor och att du vill avsäga dig detta uppdrag, om du själv inte varit testamentsexekutor men velat entlediga denna person gäller lite andra regler.

Med stöd i Ärvdabalken 19:5 st. 1 finns en möjlighet för en testamentsexekutor att avsäga sig sitt uppdrag. Det måste dock finnas en skälig orsak till varför entledigande ska ske. Vad som är en skälig orsak till entledigande går inte att sätta ord på utan är olika från fall till fall. Boets rättsägare vill självklart att uppdraget inte fullgörs motvilligt och utan intresse och därför föreligger en tämligen fri prövningsrätt för testamentsexekutorn.

För att bli entledigad från uppdraget som testamentsexekutor får du vända dig till rätten då det är rätten som prövar ansökan om entledigande.

Hoppas ovan angivet svar var till din hjälp!

Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (830)
2020-07-16 Vad kan jag göra när min syster sålt av vår mammas tillgångar innan hon avled?
2020-07-13 Husägare och barnens arv?
2020-07-09 Kan jag ärva min makes skulder på hans enskilda egendom?
2020-07-09 Ärver en förälder sitt barn även om de inte haft någon kontakt?

Alla besvarade frågor (81922)