Avsäga sig rätten till arv

FRÅGA
Hej.Kan man avsäga sig sitt arv från en ännu levande förälder som varit djupt försumlig, och vars framtida kvarlåtenskap man inte vill ha att göra med? Min sons far har avflyttat till utlandet och gjort stora investeringar där. Riskerar sonen, som är ensam bröstarvinge, att en dag ärva en farm i Afrika? Värdet av pappans tillgångar är okänt, men besväret med dödsboet kan bli stort.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i Ärvdabalken (ÄB) (här).

Arvingar och testamentstagare kan i viss mån välja att avsäga sig rätten till arv från en viss person som fortfarande är vid livet. Det handlar då om att avtala bort sitt arv och innebär att man avsäger sig arvet fullt ut. Denna avsägelse sker vanligen genom att arvingen godkänner ett testamente som arvlåtaren upprättat till förmån för någon annan. Av frågan framgår dock inte om något sådant testamente finns. Finns inget testamente så kan arvingen skriftligen hos arvlåtaren klargöra att arvingen vill avsäga sig sin arvsrätt. Vem som istället får rätt till arvet beror på omständigheterna men enligt huvudregeln i ÄB 17 kap. 2§ 3 stycket (här) så innefattar denna arvsavsägelse även arvingens barn (om några sådana finns i detta fall). Det måste med andra ord skriftligen framgå om arvsavsägelsen endast skall gälla din son personligen eller om den även skall innefatta din sons arvingars arvsrätt.

Av frågan framgår inte din sons ålder men något att uppmärksamma är att inte alla med giltig verkan kan avsäga sig ett arv, exempelvis inte underåriga enligt ÄB 17 kap. 2 § 2 stycket (här).

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (836)
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo
2020-07-30 Arvsrätt mellan särbos

Alla besvarade frågor (82712)