Avsäga sig faderskap?

2016-09-23 i Faderskap
FRÅGA
Kan man avsäga sig faderskap eller går inte det..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Nej, det går inte att avsäga sig faderskap. Det går att häva faderskap enligt 3 kap. 1 § föräldrabalken (här) om barnet blev till under äktenskap och faderskapspresumtionen gällde, alltså att maken i äktenskapet blev registrerad som far, och det kommer fram att en annan man är barnets biologiska far.

Att häva ett faderskap på det här sättet kan grundas i att modern har haft samlag med en annan man under tiden då barnet avlades och att det är sannolikt att barnet är den andra mannens barn, genom DNA-bevisning eller om det makarna levde åtskilda och det inte är sannolikt att det är makens barn, 1 kap. 1 § föräldrabalken (här).

Sammanfattningsvis går det inte att "avsäga sig" faderskapet för ett barn man är biologisk pappa till. Det går däremot att häva faderskapspresumtionen om det skulle visa sig att någon annan är barnets pappa.

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (321)
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?
2020-09-16 Hur kan man gå tillväga när det finns två potentiella pappor till ett barn?
2020-09-10 Måste min flickvän uppge vem som är pappan till hennes barn? Kan jag adoptera barnet?

Alla besvarade frågor (84563)