FrågaFAMILJERÄTTFaderskap06/02/2020

Avsäga faderskap - kan det göras?

Hej,

Finns det möjlighet att ha någon sorts ansvarsfriskrivningsavtal med en "partner" att om hon blir gravid så har mannen inget ansvar över barnet.

Jag tänker mig lite som konstgjord befruktning att kvinnan kan bli gravid utan att barnets pappa har något lagligt ansvar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.


Den typ av ansvarsfriskrivning som du beskriver är inte möjlig.

Fastställande av faderskap

Faderskapet för ett barn presumeras vara moderns make ifall de är gifta (1 kap 1 § Föräldrabalken). Om föräldrarna inte är gifta ska faderskapet bekräftas genom bekräftelse(1 kap 4 § Föräldrabalken), ifall det råder konsensus om faderskapet, eller dom(1 kap 5 § Föräldrabalken), ifall någon av föräldrarna nekar till faderskapet.

I båda dessa situationer finns undantag, som du säger, för artificiell insemination.

Ansvar för barnen

Föräldrar är ansvariga att se till barnets behov i en utsträckning som är skälig i förhållande till deras gemensamma, och enskilda, ekonomi (7 kap 1 § Föräldrabalken). DEnna skyldighet upphör dagen barnet når 18 års ålder.

Lever inte en av föräldrarna med barnet är denna skyldig att betala underhåll (7 kap 2 § Föräldrabalken). Detta finns det möjlighet att avtala om mellan föräldrarna, men om de inte kan komma överens har båda möjlighet att tvinga den andra genom domstol.

Avsägande av föräldraskap

Det finns inget sätt att avsäga sig detta ansvar, eftersom det skulle ge upphov till situationer där båda föräldrar avsäger sig föräldraskapet, och barnen hamnar i det allmännas vård utan att behov för det egentligen finns. Lagstiftarna anser att det är i samhällets och barnens bästa intresse att de växer upp i familjehem, snarare än i det allmännas vård. För att det allmäna ska ta barn från föräldrarnas vård kräver det att förhållandena kring barnen är så dåliga att deras intressen kan endast skyddas genom familjehem eller statlig vård. Underhållsskyldigheten kvarstår dock även om vårdnaden och umgänget upphör.

Vidare syftar lagstiftningen till att säkra barnens bästa genom att hindra deras fäder från att "sticka". Man vill hindra förekomsten av ensamstående mödrar utan ekonomiskt stöd från fäder i största möjliga mån, eftersom de är kraftigt överrepresenterade bland fattiga, sjukskrivna och andra grupper som är i behov av stöd från det allmänna. Lagstiftarna har ansett att faderns intresse att kunna välja om den vill uppfostra eventuella oönskade barn är underordnat barnens och samhällets intresse av en god uppväxt.


Jag hoppas du har fått den information du sökerm och att du vänder dig till oss även i framtiden

Med vänliga hälsningar,

Adam NovakRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000