Avsäga delägarskap i travhäst

2020-09-27 i Bolag
FRÅGA
Hur säger jag upp delägarskap i en travhäst utan att ha någon köpare. Jag vill avsäga migdelägarskapet helt enkelt. Tacksam för ett snabbt svar.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur du ska gå tillväga för att bli kvitt ditt delägarskap beror på om hästen ägs med eller utan vinstintresse. Ägs hästen utan vinstintresse gäller bestämmelserna i samäganderättsavtal och samäganderättslagen. Är det istället så att hästen ägs med vinstintresse så är samägandet av hästen att beakta som ett enkelt bolag och då gäller andra regler. Mitt svar kommer att utgå ifrån att hästen ägs med ett vinstintresse då du beskriver att det rör sig om en travhäst. Har jag missuppfattat omständigheterna så får du gärna lämna en kommentar till detta svar, då beskriver jag istället utifrån att det inte finns ett vinstintresse.

Vad är ett enkelt bolag?

Ett enkelt bolag bildas när två eller flera personer beslutar sig för att bedriva verksamhet i bolag (1 kap. 3 § Bolagslagen). En förutsättning för att betraktas som ett enkelt bolag är att bolaget inte är registrerat så som ett handelsbolag, vilket är en annan bolagsform som måste registreras. Huruvida delägarna är medvetna om att ett enkelt bolag bedrivs spelar ingen vidare roll. Vad som är karaktäriserande är istället att två eller flera med ägandet har ett gemensamt ändamål att på något sätt tjäna pengar.

Hur kan du träda ur det enkla bolaget?

För att bli av med ditt delägarskap i travhästen behöver du utträda ur det enkla bolaget. Utträde ur ett enkelt bolag sker genom uppsägning av bolagsavtalet, om det finns ett sådant. Finns inget sådant avtal räcker det med att du klargör för övriga delägare att du önskar att utträda ur bolagsgemenskapen. I regel ska s.k. likvidation äga rum inom 6 månader när en delägare utträder ur ett enkelt bolag (4 kap. 7 § och 2 kap. 24 § Bolagslagen). Likvidation innebär att bolaget försöker omvandlas till pengar som ska delas lika mellan bolagets delägare vilket i sin tur innebär att bolaget läggs ned. I ditt fall består bolaget av en häst varför hästen skulle få säljas på auktion eller liknande sätt. Vill de andra delägaren ha kvar hästen kan det istället avtalas om att du ska utträda utan att likvidation sker (2 kap. 29 § Bolagslagen). En förutsättning är då att alla andra delägare går med på detta. Villkoren för din del kan då vara att du ska få ut den del av hästens värde som du annars hade fått vid en eventuell likvidation.

Slutligen

Jag råder dig att prata med de övriga delägarna. En god förutsättning för att detta ska sluta bra är att ni är överens om priset för din del av hästen. Går det inte att komma överens ska likvidering ske med allt vad det innebär.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Finns det fortfarande frågetecken kring situationen är du varmt välkommen att ställa en ny fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (716)
2021-04-18 Kan ett aktiebolag överlåta en fastighet till en aktieägare i gåva alternativt genom en riktad underprisförsäljning?
2021-04-08 När är man närstående
2021-04-06 Aktieägare ansvarig för bolaget skulder
2021-04-05 Överlåtelse av onoterade aktier - Går det att framtvinga en försäljning?

Alla besvarade frågor (91438)