Avräkning vid förskott på arv när kvarlåtenskap saknas

Hej!

Vår alkoholiserade mor gick bort,( vi är 3 syskon).

Hon hade inga tillgångar utan istället några mindre skulder så dödsboet är tomt.

Har valt att inte haft kontakt med henne de sista 20-25 år. Vet att övriga syskon tagit del av hennes tidigare olika arv genom åren, varav ett av syskonen, som inte heller haft bra kontakt med vår mor utnyttjat dessa tillfällen med bl.a alkohol för att få del av hennes pengar, vilket han har lyckat med.

Nu när det är dags för att ta hand om begravning m.m gör han sig onåbar.

Min fråga: Kan jag som bröstarvinge kalla de c:a 200000:- som han fått från vår mor för "förtida arv"? och har jag möjlighet att kräva del av dessa?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Troligtvis kommer du inte kunna kräva någon del av de pengarna din bror fått som gåva.

Visserligen presumeras gåvor till bröstarvingar vara "förskott på arv", dvs din bror måste kunna visa att gåvan INTE var menad att avräknas från arvet (se 6 kap. 1 § Ärvdabalken). Däremot kan en lämnad gåva inte återtas eller ogiltigförklaras om den i övrigt uppfyller kraven på en giltig gåva (vilket inte framgår i frågan). Hade det funnits pengar kvar i din mors kvarlåtenskap hade din bror inte fått ut något mer (upp till gåvans belopp) men när det nu är tomt är han dock inte återbäringsskyldig (se 6 kap. 4 §).

Undantagsvis kan din bror anses återbärngsskyldig pga bestämmelsen i 7 kap. 4 som anger att gåvor som getts bort under särskilda omsätndigheter - vanligtvis med syfte att gå runt laglottsrgeglerna - i vissa fall kan medföra återbäringsskyldighet. Informationen i din fråga ger dock inte tillräckliga belägg för att anta att bestämmelsen skulle aktualiseras.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning