Avräkning vid förskott på arv när kvarlåtenskap saknas

2017-08-27 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej!Vår alkoholiserade mor gick bort,( vi är 3 syskon).Hon hade inga tillgångar utan istället några mindre skulder så dödsboet är tomt.Har valt att inte haft kontakt med henne de sista 20-25 år. Vet att övriga syskon tagit del av hennes tidigare olika arv genom åren, varav ett av syskonen, som inte heller haft bra kontakt med vår mor utnyttjat dessa tillfällen med bl.a alkohol för att få del av hennes pengar, vilket han har lyckat med.Nu när det är dags för att ta hand om begravning m.m gör han sig onåbar.Min fråga: Kan jag som bröstarvinge kalla de c:a 200000:- som han fått från vår mor för "förtida arv"? och har jag möjlighet att kräva del av dessa?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Troligtvis kommer du inte kunna kräva någon del av de pengarna din bror fått som gåva.

Visserligen presumeras gåvor till bröstarvingar vara "förskott på arv", dvs din bror måste kunna visa att gåvan INTE var menad att avräknas från arvet (se 6 kap. 1 § Ärvdabalken). Däremot kan en lämnad gåva inte återtas eller ogiltigförklaras om den i övrigt uppfyller kraven på en giltig gåva (vilket inte framgår i frågan). Hade det funnits pengar kvar i din mors kvarlåtenskap hade din bror inte fått ut något mer (upp till gåvans belopp) men när det nu är tomt är han dock inte återbäringsskyldig (se 6 kap. 4 §).

Undantagsvis kan din bror anses återbärngsskyldig pga bestämmelsen i 7 kap. 4 som anger att gåvor som getts bort under särskilda omsätndigheter - vanligtvis med syfte att gå runt laglottsrgeglerna - i vissa fall kan medföra återbäringsskyldighet. Informationen i din fråga ger dock inte tillräckliga belägg för att anta att bestämmelsen skulle aktualiseras.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97583)