Avräkning skuld från dödsbo

FRÅGA
Hej!Min man hade en skatteskuld som han inte kunde betala p.g.a. låg pension och skjukdomHan fick låna av mig och lösa skulden, och ett halvår senare gick han tragiskt bort. Min fråga är, får man dra av skulden från dödsboet?Det råder delade meningar. Juristen som upprättade arvskiftet, drog av skulden, dödbodelägarnas jurist menar att det är fel!?Jag vill veta, Vem har rätt!?Tacksam för svar!//
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga!

Vår fråga berör arv, men även skuldsättning och prioritering av borgenärer, varav vi kommer röra oss i Ärvdabalken (ÄB) och förmånsrättslagen (FRL).

I bouppteckningen sammanställer man den dödes tillgångar och skulder, och det som återstår efter alla skulder har avräknats är det som ska fördelas ut som arv ( 20 kap. 4 § ÄB).

Skulderna ska betalas innan något fördelas mellan arvingarna men det finns inga särskilda lagar gällande vilken ordning man prioriterar betalning av skulder i ett dödsbo. Detta gäller då alla typer av skulder, oavsett vem borgenären är. Man brukar dock se på reglerna för förmånsrätt i konkurs för att prioritera skulderna. Därför vänder vi oss till FRL.

Fordran med särskild förmånsrätt går före fordran med allmän förmånsrätt och även fordran utan förmånsrätt, se 15 § FRL. Fordran med någon form av säkerhet, t.ex. bostadslån med fastigheten som säkerhet, har särskilda förmånsrätt enligt 3a-7 §§ FRL och ska därför betalas ut först. Sedan följer begravnings- och bouppteckningskostnader med allmän förmånsrätt enligt 10 § FRL. Fordringar utan förmånsrätt har inbördes lika rätt enligt 18 § FRL, vilket innebär att varje fordringsägare får betalt I proportion till sin fordran.

Vad innebär detta för dig – Utifrån detta ovan, innebär det att skulderna ska räknas av och betalas ut till borgenärer, och det menas då alla skulder, innan ett arvskifte inträder. Detta innebär att du har rätt att dra av skulden från dödsboet. Dock bör poängteras att skulden i fråga måste gå att bevisa på något sätt, du måste kunna stryka att du lånat ut pengar för att ha rätt att kräva boet på pengar.

Detta innebär att om det finns pengar efter att ha betalat av banklån eller andra typer av skulder med prioriterad förmånsrätt, samt begravningskostnader m.m. så har du och andra oprioriterade borgenärer rätt att få ut betalning för era skulder. Nu känner jag inte till den tidigare skuldsättningen, men som sagt efter de prioriterade skulderna är betalda har du rätt att få betalt för dina lån. Om pengar finns kvar delas dessa upp efter arvsordningen i 2 kap ÄB.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91260)