Avräkning på arv p.g.a. gåva till barnbarn?

Hej, vi är två syskon jag har tre barn och min syster ett barn nu till min fråga; vår mamma har gett bort en summa pengar till var o en av barnbarnen dom har fått lika mycket var. Häromdagen fick jag veta att hon ytterligare gett min systers barn en ny bil (115000kr) då hon skall börja övningsköra och då tog jag upp det med henne . För det första att det var helt fel att köpa en så dyr bil och att jag tyckte även mina barn skulle ha rätt till det när dom börjar övningsköra men det tyckte inte mamma. Hon menade på att jag hade fått mer än min syster eftersom det genom arvsrätten skall delas lika mellan oss syskon och det har jag redan fått genom att jag har fler barn. Hon har förstås rätt att ge till vem hon vill och göra vad hon vill med sina pengar och det sa jag till henne. Men ger man direkt till barnbarnen så är det väl en gåva till dom och inte till hennes barn tycker jag. Är det så att man inte kan se det som gåva direkt till barnbarn utan att det är barn till den som ger som skall få lika mycket i det här fallet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Du nämnder att din mamma sagt att du erhåller mer av hennes arv på grund av att du har flera barn än ditt syskon. Det är värt att nämna att barn till arvlåtaren, s.k. bröstarvingar, dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Att du har flera barn gör således inte att du kommer ärva mer än ditt syskon.

Allmänt om förskott på arv

Det finns en presumtion om att gåvor som en arvlåtare ger sina barn under sin livstid ska avräknas såsom förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Reglerna om förskott utgår från att en arvlåtare vill att bröstarvingarna i slutändan ska få lika mycket. Avräkning ska inte ske om arvlåtaren ger uttryck för att gåvan inte ska behandlas som förskott på arv.

Innebörden av att gåvan avräknas är att man lägger till gåvans värde till den totala kvarlåtenskapens värde. Huvudregeln är att det är gåvans nominella värde vid gåvotillfället som läggs till (6 kap. 3 § ÄB). Kvarlåtenskapen, med gåvovärdet inkluderat, fördelas därefter lika mellan arvingarna. Därefter dras gåvovärdet av gåvomottagarens del av arvet (arvslott). Om gåvans värde skulle vara större än arvslotten behöver det överstigande värdet inte återbäras (6 kap. 4 § ÄB).

Gåvor till barnbarn

När det däremot kommer till andra arvingar presumeras det att sådana gåvor inte ska avräknas som förskott på arv. Arvlåtaren kan även i detta fall ge uttryck för en annan vilja, t.ex. i ett gåvobrev. Till andra arvingar räknas barnbarn så länge barnbarnets förälder (arvlåtarens bröstarvinge) ännu lever.

Ett barnbarn, vars förälder är i livet, är inte skyldig att avräkna vad denne mottagit som gåva. Detsamma gäller för barnbarnets förälder. Ditt syskon är därför inte skyldig att från sin arvslott avräkna vad ditt syskonbarn fick som gåva.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.


Med vänlig hälsning

Amanda BlombergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning