Avräkning av skulder vid bodelning mellan sambor

jag och min sambo ska separera och göra en bodelning. Vi är överens om det mesta, men min sambo har lånat 100.000 av en släkting för 4 år sedan och vill att jag betalar halva skulden. Lånet användes enl. honom för att betala en skatteskuld. Min fråga: måste jag betala hälften av den skulden?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För samboförhållanden gäller sambolagen. Jag uppfattar det som att någon av er har begärt att bodelning ska ske i enlighet med 8 § sambolagen.

Vid bodelningen gäller enligt 12-13 §§ att vardera sambons andel i samboegendomen ska beräknas. I samboegendomen ingår gemensam bostad och gemensamt bohag i enlighet med 3 §. Beräkningen går sedan till så att från vad vardera sambon äger av samboegendomen avräknas de skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde. För att skulderna ska avräknas krävs enligt huvudregeln att dessa är hänförliga till samboegendomen.

Jag tolkar din fråga som att det är fråga om ett lån som din sambo har tagit ensam och sedan betalat av sin egna skatteskuld med. Utan ytterligare information vad skatteskulden avsett är det svårt att avgöra huruvida den kan anses hänförliga till samboegendomen eller inte – har den exempelvis uppstått på grund av försäljning av en tidigare gemensam bostad kan skulden förmodligen anses vara hänförlig till samboegendomen. Det är dock din sambo som bär bevisbördan för att skulden har samband med den gemensamma egendomen. För det fall skulden kan anses hänförlig till samboegendomen ska den räknas av från din sambos andel i samboegendomen. Efter detta kommer era andelar att slås ihop och delas lika, vilket innebär att du ”indirekt” betalar en del av skulden.

För det fall skulden inte kan anses hänförlig till samboegendomen är huvudregeln att skulden inte ska avräknas från din sambos andel i samboegendomen, vilket innebär att du inte betalar någon del av den. Dock gäller enligt 13 § 2 st. sambolagen att om skulden inte kan betalas med hjälp av annan egendom tillhörande din sambo så kan denne få täckning ur samboegendomen. Det är då upp till din sambo att bevisa att skulden inte kan få täckning ur annan egendom.

Hoppas att svaret är till hjälp!

Med vänlig hälsning

Josefin HögsanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”