Avräkning av skulder vid bodelning

2021-02-25 i Bodelning
FRÅGA
HejJag har varit gift 18 månader men vi har aldrig bott tillsammans eftersom min partner bor i ett annat land.Vi har inte heller gemensamma barn. Jag har ett barn (16 år) från min tidigare äktenskap med en annan man. Min fråga är så: Jag har sparat barnets pengar (barnbidrag och underhållstöd). Ca 100 tusen kronor. måste jag dela pengarna med honom vid skilsmässan.? Han har aldrig varit här och aldrig tjänat pengar. tack för svaret :)HejTack så mycket. Jag fick snabbt svar för min fråga men jag undrar också en annan grej. jag har lån som jag betalar tillbaka till csn. Det är 240 tusen kvar som jag ska betala. Enligt reglerna som jag har läst här får min man ingenting från mina sparade pengar för att de täcker inte ens skulden. Har jag rätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Utgångspunkten är vidare att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när ett äktenskap upplöses (9 kap. 1 § ÄktB). Ändamålet är att fördela giftorättsgodset mellan makarna (10 kap. 1 § ÄktB). Detta beror i sin tur på att makarna har giftorätt i varandras egendom. Med giftorätt menas att en make har rätt att få hälften av den andre makes egendom efter att varje make har räknat av sina skulder. Vid beräkningen ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes (11 kap. 2 § ÄktB). Det som sedan återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna ska täckas, ska läggas samman. Värdet av denna beräkning ska därefter delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). I ditt fall har du mer skulder än tillgångar och därför återstår ingenting till delning. Din man kommer alltså inte få några pengar av dig vid en framtida äktenskapsskillnad.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91357)