Avräkning av lån avseende samboegendom

Om man lånar ut pengar till sitt barn, som tillsammans med sambo ska köpa en tomt, och de sedan går skilda vägar; vad händer då? Har förstått att de de köper tillsammans ingår i bodelningen. Blir det då så att halva tomten är mitt barns och halva tomten sambons, men lånet är endast mitt barns??

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 § sambolagen utgör sambornas gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Vidare framgår av 8 § sambolagen att när samboförhållandet upphör ska, på den ena sambons begäran, samboegendomen fördelas lika mellan de båda genom bodelning. Det stadgas slutligen i 13 § sambolagen att skulder som är hänförliga till viss samboegendom i första hand ska räknas av på den egendomen. Skulder som inte är hänförliga till viss samboegendom ska däremot räknas av på sambornas enskilda egendom.

Jag utgår från att fastigheten har förvärvats av din dotter för hennes och hennes sambos gemensamma användning. Huvudregeln är i så fall att fastigheten utgör samboegendom och ska fördelas lika mellan din dotter och hennes sambo. Dock ska först avräkning ske för skulder som är hänförliga till fastigheten. Det innebär alltså att om du har lånat ut pengar till ett belopp som motsvarar värdet på fastigheten ska hela fastighetens värde avräknas. I så fall har din dotters sambo inte rätt att göra några anspråk på fastigheten. Om istället lånet uppgår till endast en del av fastighetens värde ska ändå avräkning ske med lånebeloppet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning