Avräkning av förskott på arv

2015-10-25 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Har ett gåvobrev som överlåter min far och mors fastighet till min bror. Gåvan skall avräknas som förskott på arv. Ska den övriga kvarlåtenskapen delas lika mellan övriga syskon även han som fick fastigheten eller ska den avräknas från hans del. M.V.H / Undrande
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förskott på arv reglerar i Ärvdabalken kap. 6 (här). Då en bröstarvinge fått en gåva som ska ses som ett förskott på arv ska förskottets värde avräknas från den bröstarvingens kvarlåtenskap.Beräkning av hur stor del av kvarlåtenskapen varje arvinge ska få sker på med följande formel:

(b+f)/n
I formeln ovan står b för behållningen, dvs. kvarlåtenskapen. f står för förskottet på arvet som en av arvingarna fått. n står för antalet arvingar, inklusive den som fått ett förskott. Siffran man får ut efter den uppställning blir arvslotten för de arvingar som inte fick något förskott. Den arvingen som redan har fått ett förskott får resten.

Detta kan belysas med ett exempel. Syskonen A, B och C ska få ärva. C har fått en gåva värd 100.000 kronor som ska räknas som förskott på arv. A och B har inte fått något förskott. Den avlidne föräldern till A, B och C efterlämnar 500.000 kronor. Enligt formeln ovan ska kvarlåtenskapen (500.000 kr) adderas med förskottet till C (100.000 kr), vilket blir 600.000 kronor. Detta divideras sedan på det totala antalet bröstarvingar, alltså 3 st (A, B och C). 600.000/3=200.000. Alla bröstarvingar har därmed rätt till 200.000 var. Alltså får A och B 200.000 var. C däremot har redan fått 100.000 som förskott på arv, och får därmed endast 100.000 av kvarlåtenskapen. Därmed har kvarlåtenskapen på 500.000 delats ut med beaktande av att C redan fått ett förskott.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1162)
2020-12-01 Kan jag bli arvlös?
2020-11-30 Förskott på arv
2020-11-29 Hur gör man om en gåva till barn inte ska betraktas som förskott på arv?
2020-11-29 Ska egendom som arvlåtare gett till bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv eller gåva?

Alla besvarade frågor (86870)