Avlidna kändisar i näringsverksamhet och reklam

2020-12-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det är finns några juridiska hinder för att skapa en mindre byst av en avliden känd person, och sedan sälja bysterna till fans och beundrare. Exempel: Tage Danielsson, Tim Bergling/Avicii. Bysterna är alltså en konstnärlig tolkning av hur någon har sett ut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Som jag ser det beror svaret på hur avbildningen, försäljningen och marknadsföringen går till. Dessa moment aktualiserar framförallt upphovsrättsliga samt varumärkesrättsliga frågor. I det följande har jag behandlat de olika momenten var för sig.

Upphovsrätt

Jag utgår från att avbildningen måste ske utifrån fotografier eller statyer av de avlidna personerna. I det sammanhanget måste man beakta eventuella konflikterande upphovsrätter. Om en avliden person avbildas på ett sätt som i hög grad efterliknar ett redan upphovsrättsskyddat verk måste en licens erhållas från den aktuella upphovsrättsinnehavaren. Detta beror på att bysterna isåfall är att betrakta som bearbetningar av ett redan upphovsrättskyddat verk. En licens behövs dock inte om bysterna är att betrakta som självständiga verk (URL 1 kap 4 §). Så är fallet om bysterna är resultatet av ditt egna intellektuella och konstnärliga skapande, utformade i fri anslutning från andra upphovsrättsskyddade avbildningar.

Varumärkesrätt

En bortgången persons namn, som äger särskiljningsförmåga, kan varumärkesskyddas genom registrering hos PRV eller genom inarbetning (ett register över alla registrerade varumärken i Sverige finns på PRV:s hemsida). Ett oregistrerat varumärke som har använts i näringsverksamhet i så pass hög grad att det för kunderna intimt förknippas med en viss produkt eller ett visst företag är skyddat genom inarbetning (VML 1 kap 7 §). Ett sådant skydd innebär att ägaren av varumärket har en ensamrätt att använda varumärket inom vissa särskilt angivna områden.

Varumärken kan utgöras av alla slags tecken som kan återges grafiskt. Detta innebär att ord, personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud samt form och utstyrsel på en vara kan varumärkesskyddas (VML 1 kap 4 §). I teorin skulle därför ett ansikte kunna varumärkesskyddas. Alfred Nobel är, sedd ur profil, enligt PRV:s register varumärkesskyddat av Nobelstiftelsen inom bl.a. produktkategorin medaljer och andra smyckesvaror. Namnet Greta Garbo är varumärkesskyddat inom bl.a. glasögon och toalettartiklar. Detta innebär att ingen annan får använda namnet eller bilden för försäljning av produkter av samma slag eller liknande slag om det finns en förväxlingsrisk eller om användningen skulle ge användaren en otillbörlig fördel eller orsaka varumärkesrättsinnehavaren skada (VML 1 kap 10 §). Förbjudna användningsområden innefattar bl.a. att förse varor och förpackningar med varutecknet, sälja varor under varutecket eller använda det i reklam och affärshandlingar (VML 1 kap 10 §).

Vad innebär detta för dig?

Enligt min bedömning kan du tillverka och sälja byster föreställande kända avlidna personer utan problem, om det görs på rätt sätt. Är bysterna tillverkade i fri anslutning till andra upphovsrättskyddade verk begår du inget upphovsrättintrång. Därutöver bör det vara oproblematiskt i relation till eventuella varumärkesskydd om bysterna inte ser ut som några kända varumärken eller kännetecken (t.ex. Kalle på Kalles kaviar, om du skulle välja att avbilda honom) eller namnen på personerna inte är varumärkesskyddade i produktkategorin byster och statyer. Namnet Tage Danielsson är mig veterligen inte varumärkesskyddat i någon produktkategori varför en byst av honom med tillhörande namnangivelse bör vara oproblematisk att annonsera ut och sälja. I andra mer tveksamma fall där namnet är varumärkesskyddat bör du kunna annonsera med bilder av dina produkter tillsammans med en generisk annonstext likt "byster på kända personer".

Hoppas du fått svar på din fråga!

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (962)
2021-04-09 Är Netflix varumärkesskyddat?
2021-04-08 Användning av annans textilmönster
2021-04-06 Vad gör jag vid upphovsrättsligt intrång?
2021-04-01 Patent på uppfinning - hur?

Alla besvarade frågor (91095)