Avlidens arvingar kräver lön till dödsboet. Är det rätt? Hur ska jag göra?

FRÅGA
Har haft en pensionär, god vän, som hjälpt oss med mindre arbete på gården. Han har alltid fakturerat med ojämna intervall. Sista året mådde han dåligt och kom ofta till oss bara för att få lunch och fika. Min mamma handlade mkt mat på grossist som hon gav honom och han handlade en del material till vår gård på mitt bankkort och samtidigt köpte han en del saker till sig själv. Sista året gjorde han bara några mindre delar av småjobb men kom mest bara för att prata. Tyvörr dog han i våras. Nu kommer hans dotter och vill ha betalt av mig för det jobbet han gjort sista året. De har en liten handskriven lapp som dom säger att han skrivet om jobb hos oss samt skrivet ner en faktura utifrån den och det han sagt till dom. Den fakturan är på ett orimligt stort belopp. Ex står det på lappen de visar ett jobb 10 Tim så har dom räknat med timpenning och fakturerat. Han ställde ochså en grävmaskin hos oss utan att vi bad om det och den tar dom hyra för fast vi inte hyrt den utan han parkerade den hos oss. Jag är läkare och sista året mådde han dåligt varför jag hjälpte honom med remisser och recept. Han fick massor av luncher och mat av oss. Tyvärr utförde han inte så mkt effektivt arbete senaste året utan bara småsaker och vi gjorde det mesta själva ex om han satt 10 Tim på ett jobb så var han bara effektiv 30 min och fikade resten av tiden. Hur gäller detta juridiskt? Vad har jag för skyldigheter i detta? Hur gör jag med allt det som han fått från oss? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering!

Sammanfattat svar:
Du har teoretiskt en skyldighet att betala ut ersättning för arbete som utförts. Nyckelordet är dock ”utförts”. Du ska alltså inte betala för arbete som inte utförts. Dessutom kan man självklart argumentera för att du redan ersatt arbetet med förmåner som fika/mat/läkarrådgivning.
Om de kräver dig på pengar så måste de gå till tingsrätt eller kronofogde och få rätt där för att tvinga dig att betala. Det bedömer jag dock blir väldigt svårt för dem eftersom det är de som ska bevisa att arbetet utförts, eller att det finns ett hyresavtal gällande grävskopan. Av naturliga skäl är det svårt för dem att bevisa att arbetet utförts och deras lapp säger egentligen ingenting helt säkert...

Man kan faktiskt dra det så långt som att du kan kräva dem på ersättning för hyra av marken där grävskopan står om arvingarna skulle vara otrevliga.
Nedan följer en längre genomgång som förklarar mer utförligt och i slutet finns korta råd.

Längre genomgång:
När en person avlider så skapas ett dödsbo efter den personen. Det enklaste sättet att se det som är väl egentligen som ett litet företag som har ungefär samma möjligheter som den döde hade, men det är istället arvtagarna som styr bolaget.
De har alltså möjlighet att kräva in fordringar på lön, samt betala skulder/hyra osv tills dödsboet försvinner genom att arvskiftet genomförs och alla tillgångar delas ut till arvtagarna.
Precis som dödsboet ska betala alla skulder, så kan dödsboet alltså kräva in fordringar som dödsboet kan ha på andra personer.
Det finns alltså en möjlighet för dödsboet att göra det här så länge de sköter fakturan precis som den avlidne gjorde i bolaget.

Den juridiska principen om obehörig vinst kan sägas spela in lite här, om de inte får betalt så har ju du fått arbete utfört gratis, du gör då en obehörig vinst på den avlidnes bekostnad. Men om du betalar massa lön för arbete du inte fått utfört så gör dödsboet en obehörig vinst på din bekostnad.

Du har alltså en viss skyldighet att betala för det arbetet du fått utfört hos dig. Men enligt din utsago så är det absolut inte i den omfattning som dödsboet hävdar.

Vad händer om du inte betalar det som de kräver?
Huvudregeln när det gäller att kräva folk på pengar är egentligen att man kan göra det hur som helst. Det är fritt fram att skicka skadeståndskrav eller krav på ersättning för utfört arbete till både höger och vänster.
Problem dyker dock upp för den som skickar kravbrev om inte den som fått kravbrevet vill betala.

Dvs, om jag exempelvis skickar ett brev om skadestånd till dig på 5 000 kr och du får för dig att betala det. Ja då har du helt enkelt accepterat det hela och det blir på sätt och vis giltigt oss emellan. Det står ju en person fritt att betala för saker även om de inte nödvändigtvis är rätt…
Om du väljer att inte betala så kan jag inte tvinga dig, då behöver jag ha rätt även juridiskt. Då går jag antingen till tingsrätt eller till kronofogde. (Det sistnämnda är billigare initialt men i slutändan krävs ändå domstol...).

Det kommer kosta pengar att ta ärendet dit, så om jag inte tror att jag kommer vinna så gör jag det kanske inte alls och då slutar jag helt enkelt att kräva pengar. Då löser sig ditt problem direkt.
Om jag däremot väljer att ta det vidare till tingsrätt eller kronofogde så krävs att jag kan visa att jag faktiskt har rätt till de där 5000 kronorna.

Det kanske är lätt att visa om du råkar ha slagit in rutan på min bil med en byråförpackning du köpt på IKEA när du försökte packa in den i din bil.
Det är däremot svårt för mig att bevisa att jag ska ha 5000 kr för att jag hjälpt dig att rensa ogräs och fixa i din trädgård om jag knappt gjort det. Av naturliga skäl blir det ännu svårare för mina barn att bevisa att jag arbetat i din trädgård.
Att jag skrivit en lapp där det står att jag gjort det bevisar egentligen ingenting. Jag kan ju ha skrivit fullt med lappar hemma där det står olika personers namn och summor de är skyldiga mig…

Det hela kokar alltså ner i att bevisbördan för att arbetet har utförts ligger på arvingarna. Det är knappast lätt att bevisa för dem. Kan de bevisa att visst arbete har utförts av den avlidne, först då har du en skyldighet att faktiskt betala för det utförda arbetet. Men det är ju inte mer än rätt då egentligen, och det låter inte som om du har något emot att betala för dig när det är rätt.
När det däremot är fel så ska man ju dock inte betala.

Vad gäller då för löner till honom?
Det belopp som du faktureras på är till viss del rätt och till viss del felaktigt. Själva fakturan som sådan är något som du egentligen inte behöver ta jättestor hänsyn till. Vad du däremot måste ta hänsyn till är att arbete som utförs bör ersättas.
Det är INTE nödvändigt att ersätta något med pengar. Det går exempelvis alldeles utmärkt att avlöna någon som arbetat för en med en motprestation. Dvs, städar jag hos en frisör en timme så kan frisören klippa mitt hår gratis. Skattemässigt så måste visserligen arbetsgivaravgifter och skatter betalas ändå, men själva ersättningen som sådan ska helt enkelt värderas. Om mitt städarbete var värt 200 kronor och klippningen värd 200 kronor så har frisören betalat min lön med en förmån. Om mitt städarbete var värt 200 men klippningen bara 150 kronor. Ja då är egentligen frisören fortfarande skyldig mig 50 kronor om jag kräver det.
Man kan ju värdera saker olika. Om jag värderar klippningen till 200, när den egentligen var värd 150 kronor så kommer jag inte kräva 50 kronor eftersom jag anser att utbytet var rättvist.

Jag antar att du förstår var jag vill komma med detta. Man kan i praktiken avlöna en arbetar med mat/fika/läkemedelsrådgivning. Mig veterligen så är det sistnämnda relativt dyrt, man kan behöva arbeta i flera timmar för att det ska motsvara värdet av en timmes läkarrådgivning…

Det viktiga är egentligen att en prestation besvaras med en rättvis motprestation. Som jag förstår dig så har mannen egentligen utfört så lite arbete att det han fått i form av fika/mat/råd kan anses motsvara hans arbete.
Han har alltså redan fått ersättning för sitt arbete.
Socialt umgänge kan av naturliga skäl inte räknas som lön, men exempelvis läkemedelsråd kan göra det.

Om du ändå anser att han har utfört mer arbete än vad han har fått, ja då kan du godkänna delar av deras krav och betala delar av det som de kräver. Då bör du dock vara tydlig med att du godtar att han faktiskt arbetat vissa stunder och att du inte har något emot att göra rätt för dig gällande just de stunderna, men att du inte kan acceptera att han arbetat hela tiden som de påstår eftersom så inte varit fallet.

Vad gäller för grävskopan?
När det gäller grävskopan så finns det olika sätt att de på det.
Antingen kan man se det som att ni har hyrt grävskopan. Det har ni kanske gjort om ni använt den.
Man kan även se det som att grävskopan parkerats där.
Man kan också se det som att han hyrt mark för att parkera sin grävskopa.
Teoretiskt sett kan man därför kräva dödsboet på betalning för parkeringen.

Då hamnar du dock i situationen att det är lätt för dig att bevisa att grävskopan stått på marken, men inte lika lätt att bevisa att du och den avlidne haft något avtal om att han ska ersätta dig för användandet av marken.
Även här kan man stötta sig på obehörig vinst-institutet, nämligen att dödsboet gör en obehörig vinst som fått parkera på din mark utan att betala för sig.

Det här gällande grävskopan är kanske lite onödigt att kräva pengar för. Men skulle det vara så att arvingarna är helt oresonliga och kräver dig på hela det fakturerade beloppet och hotar med domstol, ja då kan du lika gärna stämma dem till samma domstol och kräva ersättning för parkeringen, för där har du förmodligen större chans att nå framgång än vad de har. Om de då inte kan visa att du faktiskt använt grävskopan eller kan hitta något slags hyresavtal mellan dig och den avlidne. Vilket inte låter så troligt.

Slutsats:
Eftersom det är dödsboet som kräver dig på pengar så måste de gå till kronofogde eller tingsrätt för att fastställa din skuld för att faktiskt kunna tvinga dig att betala, du får inte betalningsanmärkningar eller utmätning förrän en domstol fastställt att du faktiskt ska betala beloppet.
Det blir svårt att fastställa eftersom de kommer va extremt svårt att bevisa att han faktiskt utfört arbete, samt att du hyrt grävskopan eftersom det inte finns något hyresavtal.
Sannolikt väljer de därför inte att ta det så långt, och tar de kontakt med någon för att få hjälp så kommer förmodligen den personen påtala att du har en klart starkare position än vad de har och därför avråda dem från att dra det hela längre om du inte betalar eftersom den som förlorar i en domstol är den som får betala båda parters domstolförhandlingar om inte målet är ett s.k. småmål som rör mindre än ca 22 000 kr.

Det finns inga problem för dig om du vill godkänna visst arbete som han utfört och hävda att du ersatt honom genom att ge honom mat/fika/läkemedelsrådgivning o.s.v. Det finns inte heller problem om du väljer att betala en del av fakturan som du anser är rätt, men vägra att betala de delar som är fel.

Därutöver kan du hävda att grävskopan parkerats hos er och därför kräva ersättning för att den stått på er mark. Det är också lite en kreativ lösning och kanske inte direkt något jag rekommenderar, men är de väldigt påstridiga kan det vara bra att påtala att du lika gärna kan kräva dem på pengar för det…

Mina råd:
Jag har numrerat mina råd utifrån vad som är bäst för dig till vad som är sämst för dig.
I alla alternativ utan det där du betalar allt de kräver så kan de välja att ta det hela till domstol eller kronofogde. Där kommer dock du ha den starkaste positionen så det är inte troligt att de väljer att ta det så långt.

Jag tror att de mest har skickat ut fakturan och hoppas att du ska betala den, om du inte gör det så kommer de knappast att ta det längre, men gör de det så är det faktiskt de som tar den största risken.

För lön:
1. Förklara att lönen redan ersatts med mat/fika/läkarrådgivning till den lilla del han utfört arbete.
2. Hävda att hyran av marken för grävskopan är ersättning för arbetet som utförts.
3. Betala vissa delar av fakturan som du ändå kan anse är rätt.
4. Betala hela fakturan.

För grävskopan:
1. Kräv dem på hyra för marken där grävskopan sått under hela tiden den stått på er mark. (det här steget kan skippas eftersom det kanske är provocerande, det beror lite på hur de beter sig).
2. Förklara att den står där och att något hyresavtal inte finns.
3. Betala hyra för grävskopan med avdrag för parkeringskostnad under all tid den stått på er mark.
4. Betala full hyra för grävskopan


Mer hjälp?
Om du behöver mer hjälp med biträde i detta ärendet eller något annat kan du ta hjälp av Lawlines Juristbyrå. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Du kan även kontakta mig om det skulle finnas frågor om det här svaret eller om det dyker upp någon följdfråga.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (984)
2021-11-30 Bröstarvinges arvsrätt
2021-11-29 Var vänder man sig om man behöver någon som förvaltar ett dödsbo?
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?

Alla besvarade frågor (97671)