Avliden testamentstagare - Vad händer med arvet?

2015-05-19 i Testamente
FRÅGA
Hej Arvsfråga Min kusin och hennes man hade inga barn, då hade dom skrivit ett testamente där båda makarnas kusiner skulle ärva vi var alla 10 st. namngivna i testamentet.Det testamentet kom fram vid boupptäckningen då min kusins man dog, nu har min kusin dött och under den tiden har en namngiven kusin gått bort är vi då 9st som skall ärva eller vad händer med den lotten efter den avlidna namngivna kusinen?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag tolkar situationen som att testamentet innebär att den sistlevande av makarna ärver allt vid den först avlidnes död, men att allting då den andre avlider skall fördelas till 10 namngivna kusiner (varav en del är släkt med den ene maken och en del är släkt med den andre).

Problemet är enligt din fråga att en av testamentstagarna har avlidit innan den siste av makarna hann avlida. I en sådan situation gäller att man skall ge testamentet den tolkning som kan antas stämma överens med testators (den avlidnes) vilja (11 kap. 1 § Ärvdabalken, se här). Det finns vissa specialbestämmelser för tolkning av testamente i övriga paragrafer i 11 kap. Ärvdabalken, men inga är aktuella i det här fallet. Det blir kort sagt i princip fråga om att tolka testamentet, men även vad makarna kan ha sagt om det medan de levde.

Om testamentet är formulerat på så sätt att de namngivna skall dela på all egendom och det heller aldrig har sagts att till exempel barnen till en namngiven person får ta över rätten om den namngivne är död, bör testamentet tolkas på så sätt att de fortfarande levande skall dela på egendomen. Om det alltså exempelvis står att alla namngivna skall dela lika på egendomen, får varje nu levande namngiven person en niondel av egendomen istället för en tiondel.

Om däremot testamentet är formulerat på så sätt att varje person skall få enskilda saker (t.ex. tre personer ärver en tredjedel av en sommarstuga var, en annan skall ärva 40000 kr, en ytterligare person skall ärva 60000 kr och så vidare) skall arvet vad gäller den "överblivna" egendomen ske enligt lagen. Om i så fall inga arvingar finns skall det kvarvarande (den avlidne kusinens arv) gå till allmänna arvsfonden (5 kap. 1 § Ärvdabalken).

I båda fallen kan det däremot vara så att makarna medan de levde har berättat att de anser att testamentet skall tolkas så att arvsrätten skall gå vidare till de namngivnas barn om de har dött först, och i så fall är det i princip så testamentet skall tolkas. Det kräver dock det rör sig om ganska tydliga uttalanden.

Kort sagt:
Om ingenting har sagts om hur testamentet skall tolkas medan makarna levde, skall förmodligen helt enkelt den redan avlidne kusinen bortses från då testamentet tolkas. Om testamentet skulle vara formulerat så att varje person får vissa specifika saker, blir det dock inte de namngivna som fortfarande lever som får den avlidne namngivnes andel.

Hoppas att det något komplicerade svaret är till hjälp, och hör gärna av dig igen om det är något mer ni undrar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll