Avliden testamentestagare

2019-12-16 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min farbror med maka har testamenterat 10 % av sin kvarlåtenskap till min far som nu är avliden.Träder jag i hans ställe?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om rätt till arv finner vi i Ärvdabalken.

Ett testamente ska i första hand tolkas så att det överensstämmer med testatorns vilja (11 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Finns något utskrivet om vad som ska hända med din fars arv ifall han avlider så är det detta som gäller.

Finns ingen uttryckt vilja om arvets fördelning får den som är arvsberättigad efter din far (du) träda i hans ställe (11 kapitlet 6 § Ärvdabalken) . En förutsättning för att denna regeln ska gälla är att även du är arvsberättigad efter testatorn, vilket du är eftersom syskonbarn innefattas i arvsordningen (2 kapitlet 2 § Ärvdabalken).

Sammanfattningsvis så träder du i din fars ställe förutsatt att inget annan vilja finns uttryckt i testamentet.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2357)
2020-01-28 Kan efterlevande make ändra inbördes testamente till nackdel för först avlidne makens vilja?
2020-01-28 Kan man ångra sitt godkännande av ett testamente?
2020-01-28 Pris för vårdnadstestamente hos Lawline
2020-01-27 Kan vi skriva ett oåterkalleligt testamente?

Alla besvarade frågor (76613)