FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTDröjsmålsränta14/02/2018

Avkastningsränta vid avtalsbrott

Mitt barnbarn har stått i kö över ett år för att köpa en lägenhet som skulle vara inflyttningsklar våren 2018. Nu har mäklaren som förmedlat affären med byggherren meddelat att byggaren tänket skaffa nytt bygglov på samma plats och avtalet sägs upp. Mitt barnbarn har under nästan ett år legat ute med 20000kr och får ingen ränta eller ersättning för det brutna avtalet. Har hon möjlighet att kräva ersättning från det mäklarföretag som haft hennes medel under nästan ett helt år. Hon ör naturligtvis oerhört besviken och ledsen och känner sig lurad

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 2 § 1 stycket räntelag, ska avkastningsränta utgå för hela den tid byggherren innehaft ditt barnbarns medel, förutsatt att det rör sig om ett kontraktsbrott från deras sida. Huruvida så är fallet kan inte jag sia utan att ha läst avtalet men om byggherren saknar stöd för uppsägningen i det överenskomna språket, rör det sig om ett kontraktsbrott. Avkastningsräntan bestäms enligt 5 § räntelag till referensräntan plus två procentenheter och uppgår sålunda per dagens datum till 1,5 %.

Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare frågor! elias.olsson@lawline.se

Vänligen,

Elias OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?