Avhysning och betalningsföreläggande

2016-06-09 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Mitt namn är Isabella Reuter och jag har problem med min hyresgäst som inte har betalat hyran på 3 månader(april maj och juni)Han påstår att hans bolag ska betala hyran men jag har skrivit kontrakt med min hyresgäst och inte med hans bolag. Jag har ingenting att göra med hans bolag och det är hans ansvar och inte hans bolag. Om hans bolag inte betalar min hyra då han tänker inte betala hyran från hans konto och han bor grattis hos mig och så vi har inte kommit överens.Han är skyldig mig 54 000 sek.Vad kan jag göra och vem kan hjälpa mig?Ni har skrivit fel mitt namn på Kunduppgifter.Jag heter Reuter Isabella inte Teiter Isabella. KunduppgifterTeiter Isabella jag heter Reuter5404272147Hälsningar Isabella Reuter
SVAR

Hej. Tack för din fråga! Din fråga rör Hyreslagen, Jordabalkens (JB) 12 kap. Det är den personen som står skriven på hyreskontraktet eller du som du har ingått muntligt avtal med som är skyldig att betala hyran.

Som hyresvärd har du rätt att säga upp avtalet om hyresgästen inte betalat hyran, en vecka från förfallodagen. Uppsägningen ska ske skriftligen och du ska ange vilka skäl du har för uppsägningen. Det är hyresgästen som ska bevisa att hyran har betalats. Angående uppsägning av hyresgästen gäller 12 kap. JB, eftersom du är att betrakta som hyresvärd gentemot din hyresgäst.

Du har rätt att säga upp hyresgästen utan uppsägningstid om hyran inte är betalad en vecka efter förfallodatum, man säger då att hyresgästen har förverkat sin rätt, 12 kap. 42§ 1 p. JB. Du måste då ange till hyresgästen att avtalet upphör i förtid och underrätta denne om hur han ska betala för att avvärja hävningen av hyreskontraktet enligt 12 kap. 43§ jordabalken.

Om hyresgästen betalar hyran innan uppsägning skett så finns inte längre någon rätt för dig som värd att, på denna grund, säga upp hyresavtalet. När uppsägning sker på grunden att hyresgästen inte betalat ska denne även få ett meddelande om att han eller hon kan bo kvar om hyrorna betalas inom 3 veckor. Då räcker det att de uteblivna hyrorna betalas utan ränta.

Hyresgästen kan tvingas att flytta först två dagar efter att dessa tre veckor har förflutit. Du har även en skyldighet att underrätta socialnämnden om uppsägningen och anledningen till uppsägningen, 12 kap. 44§ jordabalken. Meddelande om uppsägning samt anledning till denna ska lämnas till kommunens socialnämnd. Tiden börjar räknas från den dag hyresgästen i behörig ordning blivit delgiven och socialnämnden fått meddelandet. Beslut om avhysning får därefter inte meddelas förrän efter 3 veckor och två vardagar. Om socialnämnden åtar sig att betala hyran inom 3 veckor får avhysning inte ske. Inte heller om det visar sig att hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den senare tidsperioden på grund av sjukdom eller liknande och hyran har betalats så snart det varit möjligt, kan avhysning ske.

Betalningen måste senast ske när tvisten om avhysning avgörs i första instans. En ansökan hos domstol med yrkanden att hyresförhållandet skall upphöra eller att hyresgäst skall avhysas gäller som uppsägning när delgivning skett i behörig ordning. Detta gäller även en ansökan som gjorts till Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande (för utestående hyresskuld med ränta) och handräckning om att hyresgäst skall avhysas. http://www.kronofogden.se/Avhysning.html

Angående dröjsmålsräntan, om ni har kommit överens om en ränta i avtalet gäller den räntan. Ifall ni däremot inte kommit överens om en ränta kan du debitera ränta enligt 6 § Räntelagen. Räntan du har rätt att debitera är den av Riksbanken fastställda referensräntan, för nuvarande 0%, med ett tillägg på 8%. Det här betyder att du kan ta ut 8% i dröjsmålsränta. Räntan utgår från förfallodagen för varje avtalsenlig hyra, 3 § Räntelagen. Räntelagen hittar du här.

Sammanfattningsvis så kan du kräva skulden för de obetalda hyrorna med hjälp av Kronofogdemyndigheten (KFM) i första hand och sedan genom stämning i Tingsrätten om hyresgästen fortfarande vägrar betala. Du kan få hjälp med avhysning av hyresgästen hos Kronofogdemyndigheten.

Ifall du behöver hjälp med att skriva ansökan om avhysning och betalningsföreläggande så är du varmt välkommen att kontakta mig så återkommer vi med en offert. yesim.konduk@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1802)
2020-11-28 Överlåtelse av hyresrätt vid dödsfall
2020-11-27 Hyresvärden inträder i hyreslägenhet - hemfridsbrott?
2020-11-27 Sänkning av hyra vid buller
2020-11-25 Vad utgör en störning i hyresrätt enligt hyreslagen?

Alla besvarade frågor (86580)