Avhysa före detta sambo som vägrar flytta?

FRÅGA
hej har en vän som ska flytta och i sin tur hyra ut sitt hus till mig och min sambo. dessvärre har han en föredetta flickvän som bor kvar och vägrar flytta bostaden är hans egendom sedan ca 20 år tillbaka och dom var intimt tillsammans i ca ett år mellan 2015-2016 så de tillhör inte sambolagen men frågan är då hur ska han/vi få henne att flytta så hon vägrar att göra detta genom att hävda besittningsrätt och samboboende. vi har ett skrivet kontrakt på huset att vi hyr det av honom med inflyttning den 7/8-17 och hon har bara sin adress där och har haft vetskap om att hon måste flytta innan dess. kan han/vi avhysa henne på något sätt? hon betalar ingen hyra bara sina egna räkningar som inte har med hushållet att göra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Omfattas din vän och hans före detta flickvän av sambolagen?
För att omfattas av sambolagen krävs inte att man varit tillsammans en viss tid utan sambo är man när man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushål, se 1 § sambolagen. Då före detta flickvännen är skriven på huset, alltså har sin adress där, och bodde där tillsammans med din vän samtidigt som de hade ett parförhållande är min bedömning är att de under tiden de var ett par räknades som sambor i lagens mening och att de därför omfattas av sambolagen.

Vem har rätt till huset?
När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det, se 8 § sambolagen. I bodelningen ska man dela lika på det som utgör samboegendom. Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, se 3 § sambolagen, alltså sådant de köpt tillsammans för gemensamt bruk. I 5 § sambolagen står vad som utgör gemensam bostad. Då din vän redan ägde huset sen tidigare när han och flickvännen blev sambo utgör huset inte samboegendom och flickvännen har ingen rätt till huset, varken äganderätt eller besittningsrätt. När nu samboförhållandet har upphört ska därför flickvännen flytta ut.

Vad kan ni göra om hon vägrar?
Om före detta flickvännen vägrar att flytta ut kan din vän ta kontakt med domstolen som då utser en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren gör då en bedömning över vem som har rätt till huset och eventuellt gemensamt bohag och fattar ett beslut kring fördelningen av detta. Din vän får då alltså ett beslut från bodelningsförrättaren som säger att han har rätt till huset. Beslutet kan han sen skicka till Kronofogdemyndigheten och begära att beslutet ska verkställas. Kronofogden kan då hjälpa till med att tvinga flickvännen att flytta ur huset.

Hur ansöker man om en bodelningsförrättare?
För att ansöka om en bodelningsförrättare lämnar man in sin ansökan till tingsrätten. När man lämnar sin ansökan tillkommer en ansökningsavgift på 900 kronor. Tingsrätten utser då en bodelningsförrättare åt det före detta paret. Förutom ansökningsavgiften tillkommer kostnader för bodelningsförrättarens arbete (arvodet). Dessa kostnader ska samborna dela på, se 17 kap. 7 § 2 st. äktenskapsbalken. Mitt råd är därför att i första hand se till att före detta flickvännen får denna information för att förhoppningsvis få henne att självmant flytta ut, så de slipper dessa onödiga kostnader.
Mer information om bodelningsförrättare hittar du här.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3047)
2021-12-06 Spelar det någon roll vem som har köpt bohag för gemensamt bruk?
2021-12-05 Ingår sparpengar i bodelning mellan sambor?
2021-12-04 Kan en sambo göra anspråk på en bostadsrätt vid en separation?
2021-12-02 Hur kan man göra samboegendom till min egendom?

Alla besvarade frågor (97674)