Avgör HD helt ett fall?

2020-12-04 i Domstol
FRÅGA
Hej. Om ett fall hamnar i högsta domstolen, kommer deras val då att vara det avgörande helt? Dvs. domen vinner laga kraft och det finns ingen mer chans för någon av parterna att överklaga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har förstått det helt rätt. HD är den sista instansen av de allmänna domstolarna i Sverige. Det betyder att en dom som HD meddelar inte går att överklaga. Det HD bestämmer gäller.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?