Avgiftspliktiga TV-mottagare

Hej,köpt en TV i Juli 2015 i på nätet i uppdrag av en tysk vän, för sitt sommarställe i småland. själv äger jag ingen TV , förklarade jag henne,dock har jag 3 datorer med var sin monitor och en astra parabol, som jag tar emot tyska kanaler. . några veckor senare ringde en kvinna från radiotjänsten om inhav av tv. jag förklarade hur det var, med tv'n att den var inte till mig själv. jag nämde ocksa att jag hade en sat mottagare för tyska kanaler enbart, so kallade fri to air kanaler. inga svenska kanaler kan tar emot med denna utrustning. fick sedan en räkning från radiotjänsten att betalar tv avgift,vilket jag bestrider och lämnade överklagade efter påtryckningar och hot med kronofogden på påminnelsen från RT om vad som händer om jag inte betalar. i augusti har jag lämnad tv'n till min vän, betalad tv avgift och därefter avanmäld mitt "innehav av tv" med meddelanden till RJ. fick en följeräkning till för nästa period som jag bestrider med meddelande till RJ kundtjänst att jag inte längre äger utrustning för tv mottagning och att min sat utrustning duger endast att tar emot tyska fri to air stationer och inga svenska kanaler.RJ lämnade fallet till förvaltningsrätt. emellanåt har jag informerad mig om sk. streaming vi web, vilket jag gör nu. . svar kom idag . mitt överklagandet har avslågits. behöver hjälp av er om mina möjligheter.

Tack på förhand

mvh

Jürgen

Lawline svarar

Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!

I det följande kommer jag beskriva vad avgiften grundar sig på och vad den egentligen innebär.

Avgiftspliktigt innehav av TV - med hänvisningar till Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst om inget annat anges.

Vad är en avgiftspliktig TV-mottagare?

Först och främst ska vi klargöra att det inte bara är fråga om just TV apparater som är avgiftspliktiga, utan flertalet apparater som har en tv-mottagare och är avsedda att ta emot tv-sändningar. I lagens 2§ anges det att med TV-mottagare menas;

"... en sådan teknisk utrustning som som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen även kan användas för annat ändamål."

Sommaren 2014 var frågan debatterat om vad som egentligen menas med TV-mottagare i lagens mening. RIKAB gjorde bedömning att även datorer, surfplattor och mobiltelefoner skulle likställas med TV-mottagare och innebära avgiftsplikt. Men en person överklagade RIKABs beslut att påföra avgift på denna grund och förde målet hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen och fick rätt. Därmed så är datorer, surfplattor och mobiltelefoner inte avgiftspliktiga numera. På RIKABs hemsida listar de några exempel på vad som anses med TV-mottagare;

TVDigitalboxVideo med kanalväljareInspelningsbar DVD-spelareDator med TV-kort

Närmare om avgiftsplikten

När du köpte TV'n på nätet så har försäljaren en skyldighet att anmäla dina uppgifter till Radiotjänst i Kiruna (RIKAB), vilket följer av 8§ 2st, förutsatt att du köpte Tv'n på en näthandel som riktar sig mot den svenska marknaden samt gör detta i yrkesmässigt (vilket typiskt sett är fallet). Denna anmälningsplikt innebär att säljaren har en anmälningsplikt att skicka dem uppgifter som RIKAB behöver, för att kunna fasttställa din avgiftsskyldighet.

Vidare har du som köpare av TV'n en anmälningsplikt, att inom 15 dagar från det att du tar emot TV'n anmäla ditt innehav, 2a§.

Med andra ord, har du en apparat som har en TV-mottagare, så har du ett avgiftspliktigt innehav enligt lag.

Det ska i detta sammanhang påpekas att har man avgiftspliktig TV-mottagare i hushållet, så är det endast en avgift som ska betalas oavsett hur många avgiftspliktiga TV-mottagare som finns i hushållet. Är ni två personer som bor i ett hushåll med avgiftspliktig TV-mottagare så ska endast en utav er betala avgiften, 3§.

Avgiftsplikt i din situation.

För det första så finns det i lagen ett antal situationer reglerade som undantar en från avgiftsplikt, dock ingen som är direkt tillämplig i din situation, 5-6§§.

Vad gäller TV'n som du köpte, så spelar det ingen roll att den köptes åt någon annan, eller att du tekniskt sett inte äger den. Så länge den står i ditt hushåll så är den avgiftspliktig. Detta följer av att det vore omöjligt att kontrollera avgiftsplikten, om man vid varje prövning även skulle göra en s.k. sakrättslig prövning för vem som rent civilrättsligt står som ägare för den avgiftspliktiga apparaten (prövning i vem som står som ägare). Därmed så presumeras (antas) du vara ägare för avgiftspliktiga apparater i ditt hushåll, enligt den här lagen. Däremot, så fort TV'n inte längre befinner sig i ditt hushåll så utgör den därmed inte ett innehav längre, och då kan du avanmäla innehavet och avgiftsplikten försvinner.

Vad gäller dina monitorer så är de per definition inte avgiftspliktiga, då en monitor är en skärm som saknar TV-mottagare.

Däremot vad ankommer din parabol, så har den onekligen en avgiftspliktig TV-mottagare. Att den sedan inte är inställd för just svenska sändningar spelar troligtvis ingen roll i den här situationen, jag har däremot inte hittat några avgörande som tar upp just den här frågan. Jag vågar däremot göra bedömningen att för din del spelar det ingen roll vilka kanaler du väljer att titta på, då det utgör en avgiftspliktig TV-mottagare.

Om överklagandet

Angående ditt överklagande så kan jag inte göra någon närmare bedömning, då jag skulle behöva se skriftväxlingen med domstolen för att kunna uttala mig med säkerhet.

Det jag kan säga är att om RIKABs beslut, som du överklagade, fastslår avgiftsplikt till följd av "parabolen" (och dess satellitmottagare) så ser jag inga förutsättningar för att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Så länge du har en satellitmottagare så har du innehav av en avgiftspliktig TV-mottagare och därmed en skyldighet att betala avgiften.

Avslutningsvis vill jag påpeka att om du skulle sälja din "parabol" (eller för den delen, varaktigt undanställa den, 6§ punkt 4) och övergå till att titta på "nätet" via dator (utan TV-mottagare) kopplad till en monitor (utan TV-mottagare) så upphör din avgiftsplikt

Jag hoppas att rådgivningen har varit till hjälp och önskar dig lycka till i fortsättningen.

Med vänliga hälsingar

Fredrik NorbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”